Disse sakene havner oftest i konfliktrådet

Nei, det er ikke vold som dominerer her lokalt.

Den nasjonale ordningen med konfliktråd er et gratis tilbud med frivillige, ulønnede meklere. I Nordmøre og Romsdal har konfliktrådet for tiden 12 meklere fordelt på 18 kommuner.  Foto: NTB scanpix

Nyheter

Blir du ikke enig med naboen om treet som skygger for utsikten – eller har du blitt utsatt for mobbing eller trusler?

Et møte i konfliktrådet kan ofte bidra til en løsning. En nasjonal undersøkelse fra i fjor, viser at over 80 prosent av partene som har deltatt mente dette var smart.

Også om det har skjedd et lovbrudd kan konfliktrådet bidra, selv om det i utgangspunktet er «politimat».

Økonomi på topp

De fleste sakene som havnet i Konfliktrådet i Nordmøre og Romsdal første halvår i år dreier seg imidlertid om økonomi. Dette er noe atypisk sammenlignet med resten av landet.

Vold, krenkelser på nett, familie- og nabokonflikter er også betydelig representert her lokalt, heter det i en pressemelding fra konfliktrådet.

På landsplan er det voldssaker som dominerer – trusler og mobbing utgjør andre store sakskategorier.

Nedgang i saker

Av totalt 92 behandlede saker i Nordmøre og Romsdal har 33 av vært straffesaker mens 59 har vært sivile.

Samlet sett viser halvårsstatistikken en nedgang på 32 saker sammenlignet med året før.

Også på nasjonalt nivå har det vært en nedgang – nedgangen er imidlertid langt mer forsiktig enn i Nordmøre og Romsdal.

Flest menn

Statistikken viser også at det er over dobbelt så mange menn som kvinner som har vært påklaget til Konfliktrådet i Nordmøre og Romsdal. De fleste som møter i konfliktrådet her lokalt er personer i alderen 26 til 40 år.

Ungdomstilbud

Det nasjonale målet med konfliktrådene er å redusere alvorlig kriminalitet og styrke forebyggingen av slike hendelser. Spesielt ungdommer, ungdomskonflikter og kriminelle handlinger begått av ungdommer, har fått mye fokus i konfliktrådene de siste årene.

Siden juli 2014 har ungdommer mellom 15 og 18 år som har begått alvorlige eller gjentatte kriminelle handlinger, kunne blitt dømt til ungdomsoppfølging eller ungdomsstraff.

– Reaksjonene er tredelte med et innledende ungdomsstormøte der lovbryteren møter dem som er blitt utsatt for handlingen, deretter en ungdomsplan med krav som må gjennomføres – og så et oppfølgingsteam som følger ungdommen i den perioden straffen varer, heter det fra Konfliktrådet.

Fra desember 2014 og fram til nå har totalt ni ungdommer i Nordmøre og Romsdal fått ungdomsoppfølging, mens én har fått ungdomsstraff.