Lensmann-søsken får felles kontor i Eide

Lensmannen i Averøy flytter kontoret til Eide - der søstera er lensmann i Eide og Gjemnes.

Gjemnes og Eide lensmannsdistrikt har hovedsete her på Eide. Nå blir Averøy med i det felles lensmannsdistriktet, skriver Tidens Krav.  

Nyheter

Det er Tidens Krav som i onsdagsavisa opplyser at kontorene for Eide og Gjemnes lensmannsdistrikt og Averøy lensmannsdistrikt skal samlokaliseres i Eide.

Dette vil skje i løpet av høsten.

– Rent praktisk bør dette kunne gå greit, sier lensmann Stig Lyngstad i Averøy til Tidens Krav, som har fått bekreftet informasjonen fra politimester Arnstein Nilssen.

– Lensmannsdistriktene blir uforandret, men Eide og Gjemnes lensmannsdistrikt samlokaliseres med Averøy lensmannsdistrikt til Eide, sier Nilssen til TK.

Som kjent er Møre og Romsdal politidistrikt vedtatt, men ikke gjennomført, det skal skje i løpet av høsten. I den forbindelsen er bestillingen at det blir færre lensmannskontor.

Større miljø

De samlokaliserte lensmannsdistriktene har ifølge TK to ansatte hver - en lensmann og en kontoransatt.

Blant grunnene til samlokaliseringen, er bedre sikkerhet for ansatte:

– En kontordame alene på et lensmannskontor er ikke alltid like bra, sier Averøy-lensmann Stig Lyngstad.

Lensmann-søsken

Han er for øvrig broren til Jorunn Lyngstad, som er lensmann i Eide og Gjemnes.

Dermed skulle det ligge til rette for god gjensidig forståelse mellom de to lensmannsdistriktene som nå kommer under samme tak.