Full av begeistring

- Atlanterhavsruta er den første av mange ruter i et fylke som bør bli stor sykkeldestinasjon.
Nyheter

Ola Fremo, daglig leder i Nordmøre og Romsdal Friluftsråd, er spontan i sin respons på åpninga av Atlanterhavsruta fra Kristiansund til Ålesund:


"Nasjonal sykkelrute 1" åpner i ytre

Atlanterhavsruta går fra Kristiansund via Eide, Fræna, Aukra og Sandøy til Ålesund - med taxi i tunnel.

 

- Jeg er full av begeistring for at Statens vegvesen og fylkeskommunen har satt seg sammen og fått til dette. Atlanterhavsruta er den første av mange ruter i sykkel-eldoradoet Møre og Romsdal, som burde bli en stor sykkeldestinasjon. Endelig! Vi har ventet lenge på dette, sier han på telefon fra et møte på Ørskogfjellet.

- Atlanterhavsruta går stort sett langs bilveier. Kan man da anbefale ruta for syklende barnefamilier?

- Noen tror sykkelturister bare vil sykle på gang- og sykkelstier. Det stemmer ikke. Å sykle langs vanlig trafikkerte veier er sykkelturismens sjel. Man ferdes over alt, unntatt på de tungt trafikkerte veiene. Så denne nye ruta er helt i tråd med det sykkelturister forventer. Det har jeg opplevd sjøl som sykkelturist i andre land, blant annet Nederland, sier Fremo.

- Så dette er en innertier av en europeisk sykkelrute!

Gjennom hele landet

Atlanterhavsruta inngår som en liten del av Nasjonal sykkelrute 1 som er tenkt gjennom hele landet fra Svinesund til Kirkenes. Så langt er det lagt til rette og skiltet noen ruter her og noen der, men det gjenstår en del før ruta blir sammenhengende. I alt planlegges ti slike nasjonale, sammenhengende sykkelruter på ulike strekninger, ifølge Vegvesenet.

- Og Men Atlanterhavsruta er den første såpass lange ruta i vårt fylke?

- Ja. Vegvesenet har skiltet stubber her og der i fylket, men dette er første gang man har fått til en så lang og sammenhengende rute. De har blant annet overkommet hinderet med Atlanterhavstunnelen med en taxi-løsning, slik at ruta blir komplett, sier Fremo. 

Kystopplevelser er for øvrig også tema for møtet Fremo er i, der de jobber med å få utvidet Skjærgårdstjenestens tilbud nordover, et tilbud som i dag stopper i Hordaland.

Turtips

De som ønsker inspirasjon til sykkelturisme her i fylket og ellers i landet, finner det blant annet på cyclingnorway.no.