Aukra øker mest - Molde passerer 30.000

Se de nye folketallsprognosene for din kommune.
Nyheter

Befolkningstallet i Norge ventes å nå 6 millioner like etter 2030, ifølge Statistisk sentralbyrå.

I dag er folketallet i Norge 5,2 millioner. Ifølge nye beregninger fra Statistisk sentralbyrå (SSB) vil Norge nå 6 millioner innbyggere like etter år 2030.

Da vil Norge ha gått fra 5 til 6 millioner innbyggere på under 20 år, noe som er den raskeste millionpasseringen i norgeshistorien.

De lokale tallene viser at alle de tre største byene i fylket forventer en vekst på drøyt 20 prosent. Ålesund øker litt mer enn Molde som igjen øker litt mer enn Kristiansund. Molde vil passere 30.000 innbyggere i perioden, mens Ålesund vil passere 50.000.

Tallene er beregnet etter dagens kommunegrenser.

Aukra er beregnet å få den største veksten. Kommunen ventes å nå 4500 innbyggere i 2040 - en økning på nesten 28 prosent. Også Fræna og Midsund kan vente god vekst i åra framover.

På minussida kommer Gjemnes, Nesset og Sandøy.

Se din kommune her:

KommuneRegistrert 2016Prognose 2040Endring
Molde267323230020,83 %
Ålesund467475690021,72 %
Kristiansund245262950020,28 %
Vestnes661170005,88 %
Rauma749275000,11 %
Nesset29702800-5,72 %
Midsund2088240014,94 %
Sandøy12701200-5,51 %
Aukra3518450027,91 %
Fræna97171110014,23 %
Eide346736003,84 %
Averøy5826680016,72 %
Gjemnes25932400-7,44 %
Tingvoll310332003,13 %
Sunndal716076006,15 %

Alle fylkene vokser

De siste ti åra har vi hatt en sterk befolkningsvekst i Norge, men med store variasjoner over fylker. På landsbasis var veksten 11 prosent - i Møre og Romsdal var den på 8 prosent. Den sterkeste fylkesvise veksten har vært i Oslo (20 prosent vekst), mens Oppland, Sogn og Fjordane og Nordland har hatt den svakeste veksten (3 prosent).  Oslo er det største fylket og rundet 650 000 innbyggere i 2015. Akershus ligger like bak og var kun 5 000 personer unna å runde 600 000 1. januar 2016. Det minst folkerike fylket er Finnmark med 76 000 personer.

I hovedalternativet til SSB vil befolkningsveksten være positiv i alle landets fylker også i perioden 2016-2040. Det er de folkerike fylkene som vokser mest.

Igjen er Oslo på topp med 30 prosent vekst mens to nordlige fylker, Nordland og Finnmark, kun vil ha rundt 7 prosent vekst. Det er generelt innlandsfylkene og de nordlige fylkene som har lavest vekst, i tillegg til Sogn og Fjordane og Telemark.

Møre og Romsdal er ventet å vokse med 15 prosent.