- Kan nå definitivt bygges

Nordøyvegen får godkjent tunneler med sju- og åtte prosent stigning.
Nordøyvegen

Nordøyvegen er anslått å koste 3,05 milliarder kroner, og vil gi et ferjefritt samband for de 3.200 som bor på Nordøyane. Den består av flere prosjektet med følgende hovedelement;

  • Lepsøybrua, 850 meter lang høybru fra Skjelten på fastlandet over skipsleia til sjøfylling mot Lauka og Hestøya.
  • To mindre bruer, 100 meter og 200 meter mot Lepsøya.
  • Nogvafjordtunnelen på 5.690 meter fra Longva på Flemsøya til Fjørtofta.
  • Fjørtofttunnelen på 3.425 meter fra Fjørtofta til Myklebust på Harøya.
  • Miljøtunnel på 170 meter (Hubrotunnelen) på Fjørtofta.
  • Veg på sjøfylling over Lepsøyrevet, total lengde 2.735 meter.
  • Samlet lengde ny veg (utenom bru, tunnel og sjøfylling) er 9.870 meter. Total veg-, bru- og tunnellengde er 26,5 km

Frank Sve. Arkivfoto: Olav Skjegstad 

Nyheter

Tidlig torsdag morgen var det møte mellom plannemnda og Vegdirektoratet om ferjeavlastningsprosjektet Nordøyvegen. Det var NRK som meldte dette først.

- Nå kan Nordøyvegen definitivt bygges!, forteller leder i plannemnda, Frank Sve, til Rbnett.

Fikk ikke godkjent


Nordøyveg-prosjektet får ikke sikkerhetsgodkjenning

- Kan ikke realiseres slik planene for prosjektet ligger nå, sier samferdelssjef.

I mars ville ikke Vegdirektoratet sikkerhetsgodkjenne planene for Nordøyvegen på grunn av den nye tunnelforskriften for fylkesvegnettet som ble iverksatt 1. januar 2015. Denne sier at ingen tunneler kan ha en stigning på mer enn fem prosent.

De tre tunnelene var planlagt med stigningsgrad på inntil 10 prosent.

- Vi fikk beskjed om at det ikke var vits å komme tilbake med forslag på ni prosent eller mer, sier Sve.

- Godt innenfor

Etter avslaget fortsatte prosjektgruppa med planlegginga, og fikk den mest trafikkerte tunnelen - mellom Hestøya og Haramsøya - ned til 7,8-7,9 prosent.

- Denne fikk vi godkjent av vegdirektøren i dag. Og hvis de andre to tunnelene får en stigningsgrad på sju prosent så er det godkjent av Vegdirektoratet. Og det skal vi klare, sier Sve.

Han mener åtte og sju prosent stigningsgrad er godt innenfor det som er forvarlig teknisk - og økonomisk.

- Hvis Vegdirektoratet hadde stått fast på grensa på fem prosent så hadde det ikke gått økonomisk. Men dette skal vi klare.

- Nordøyvegprosjektet er robust økonomisk, så det er ingen utfordring, sier han.

- Hva er neste steg nå?

- De to ytterste tunnelene må justeres til sju prosent stigningsgrad. Det skal også legges inn sikkerhetstiltak i alle tunnelene, som havarilommer og slikt. Men dette skulle gjøres uansett, så det er ikke ekstra arbeid. Nå satser vi på å ha planene klare til Fylkestinget i oktober, og etter det kan vi begynne med anbud.

- Når kan det første byggearbeidet starte?

- Hvis alt går på skinner så kan vi håpe at første byggetrinn er klart allerede høsten 2017 - men mer realistisk er nok våren 2018.