Grunn til å juble

De ansatte på kommunehuset i Sandøy slapp jubelen løs. Nå er det ingen som lenger tviler på Nordøyvegen.

Jubel på kommunehuset.  Foto: Sandøy kommune

Nordøyvegen
  • Nordøyvegen vil gi fast veisamband til 2900 innbyggere på Lepsøya, Haramsøya, Skuløya/Flemsøya og Fjørtofta i Haram kommune og Harøya og Finnøya i Sandøy kommune.
  • Prosjektet omfatter fire fjordkryssinger og opprusting/omlegging av nåværende hovedveier på øyene til tofelts normalstandard. Nordøyene er i dag trafikkert av to fylkesvegsamband og et hurtigbåtsamband.
  • I mars kom meldingen om at Vegdirektoratet ikke kunne sikkerhetsgodkjenne de tre undersjøiske tunnelene med 10 prosent stigning. Justeringer til sju-åtte prosent er gjort, noe som nå er godkjent.
  • Prosjektet har en totalkostnad på 3,2  milliarder kroner. Det skal finansieres med bompenger, fylkeskommunale midler, RDA-midler, ferje- og hurtigbåtsubsidier og store tilskudd fra de to kommunene og næringslivsaktører.
Nyheter

- Jeg var på synfaring og fikk det ikke med meg. Men det er grunn til å slippe jubelen løs. Når Vegdirektoratet godkjenner Nordøyvegen med de justeringer som er gjort, kan jeg ikke se hva som kan stoppe prosjektet, sier ordfører Oddvar Myklebust.


- Kan nå definitivt bygges

Nordøyvegen får godkjent tunneler med sju- og åtte prosent stigning.

- Vi har kontroll på økonomien, slik det foreligger. Både styret for Nordøyvegen og plannemnda mener det er full kontroll med kostnadene. Vi vet at fylkesrådmannen har sin mening, men det har hele vegen vært et enstemmig fylkesting som støtter Nordøyvegen. Jeg ser ingen grunn til noe annet når prosjektet kommer til behandling i oktober.

Utspill

Ordføreren i Sandøy er også glad for utspill fra sine kolleger i Molde og Ålesund, som mener tiden med konstant krig om skole- og samferdselsprosjekt i fylkestinget er forbi.

I kommunehuset på Steinshamn ble det markert med kake. Ordfører Oddvar Myklebust fikk sprette.   Foto: Sandøy kommune

- Etter hvert skal Nordøyvegen ut på anbud, prosjektet er delt i to store og omfattende prosjet. Ett med bru og tunnel fra fastlandet til Haramsøya og Skuløya, det andre fra Skuløya til Fjørtofta og Myklebust på Harøya. Selv om det er todelt, kan det være entreprenører som leverer på begge to samlet. Jeg regner med at arbeidet kan starte opp høsten 2017, med en byggetid på fire-fem år.

Reform

Gladmeldingen om Nordøyvegen kom ikke mange timene etter at Sandøy hadde inngått intensjonsavtale om å danne ny kommune sammen med Haram, Skodje og Ålesund. At Nordøyvegen nå kan realiseres, kan også ha betydningen for dette utfallet.


Sandøy mot løsning

Innstilt på å gå saman med Ålesund, Skodje og Haram.

 

- Sandøy har hatt Haram som vårt førstevalg. Formannskapet i Haram innstiller også på å danne ny kommune med Sandøy, forutsatt at Nordøyvegen kommer. De har fortsatt egen kommune som andrevalg, og ålesundsalternativet som tredjevalg.

- Vi har fått en veldig god avtale, Ålesund og Skodje har vært rause. Men vi har flere alternativ som vi må ta stilling til og ta en avgjørelse på i neste uke, sier ordføreren i Sandøy.