Disse toppene vil til Molde

Her er topplederne som skal samle romsdalsk næringsliv.

Ap-nestleder: Arbeiderpartiets nestleder vil innlede om det nye næringslivet og samfunnet på Romsdalskonferansen 2016.   Foto: VIDAR RUUD/SCANPIX NTB

Kjersti Kleven skal snakke om miljøvennlige båter 

Nyheter

«At man noe vil!» er tema for Romsdalskonferansen, som har blitt en viktig møteplass for næringslivsledere, politikere og deltakere fra øvrig offentlig- og samfunnsliv.

Omstilling

– Hver tredje norske jobb kan bli erstattet av ny teknologi innen 20 år. Viljen og evnen til omstilling i nærings- og samfunnslivet er under stort press, og er for mange minst like avgjørende som de endringene en møter i markedet. Omstilling, teknologi og innovasjon er sentrale stikkord for årets tema, sier daglig leder Britt Flo i Molde Næringsforum, som lover en dag med gode innlegg fra personer som har noe å komme med og som er flinke å formidle.  

Tema

Det nye næringslivet og samfunnet er tema for innledningen til Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik, konsernsjef Daniel Skjeldam, som nå har ledet en vellykket snuoperasjon for Hurtigruten og tidligere var sentral i oppbyggingen av Norwegian, vil fortelle om hvordan de snudde skuta. 

Videre blir det innledninger ved professor Torgeir Reve ved BI, lege og professor emeritus Ingvar Wilhelmsen ved Hypokonderklinikken, partner og kreativ leder Ole Petter Nyhaug i Opinion og styreleder Kjersti Kleven i Kleven Verft AS.

Vår historie

Videre vil tre regionale bedriftsledere fortelle sin historie og drivkraft. Det er adm. direktør og ansvarlig redaktør Ole Bjørner Loe Welde i Romsdals Budstikke, daglig leder og medeier Torbjørn Hjelden i Grande Fabrikker i Rauma og adm. direktør Ingebjørg Klausen i Midsund Bruk.

Høydepunktet på Romsdalskonferansen er kåringen av «Årets I», som styreleder Olav Gjerland i Molde Næringsforum vil stå for.

Stor deltakelse

Romsdalskonferansen har hatt ca. 280 deltakere de siste åra. Med det programmet en presenterer i år, regner Britt Flo med at deltakerantallet vil ligge på det samme.

– Vi kan presentere dagsaktuelle og sentrale innledere fra næringsliv og offentlig sektor, som enten profesjonelt eller personlig har erfaringer og kunnskap om temaet de vil formidle til oss, sier Britt Flo.

– Det er tre kvinner blant innlederne. Hva vil du si om kjønnsbalansen?

– Det er slik at det hvert år viser seg at det er mye vanskeligere å få kvinnelige innledere enn mannlige. Vi får i mye større grad nei fra kvinner enn menn når vi spør, si er Britt Flo.