Vil avluse oppdrettsnæringa

Ny betongmerd sjøsatt i Smevågen på Averøya - skal løse miljøproblemene for fiskeoppdretterne.
Nyheter

Ei helt nyutviklet merd i betong, som kan revolusjonere oppdrettsnæringa, ble sjøsatt og døpt i Smevågen på Averøya tirsdag.

Ambisjonen til selskapet Fisfarming Innovations AS, som kristiansunderen Per Helge Pedersen står bak, er å løse oppdrettsnæringas problem med lus, avfall og rømming ved hjelp av den nye flytende merda.

Pilot

Styreleder Per Helge Pedersen opplyser at den 1.000 kubikkmeter store lukka betongmerda, som er utviklet av Fishfarming Innovations, er en pilot.

Piloten har en diameter på 15 meter. Merdene det er planen å sette i produksjon etter testperioden, blir mye større – og får en diameter på ca. 25 meter. Den lukka tanken, som ble døpt «Salmon Home no 1», skal testes ut på Smøla i løpet av de neste månedene. Den er bygd av Betonmast Røsand.

Ny æra

– Dette kan bli starten på en ny industriæra i Norge, og kan bli viktig i forhold til den nedbygging vi nå ser i olje- og gassindustrien langs kysten. Det var mange oppdrettere som var svært negativ til lukka anlegg da ideen ble lansert, men nå har holdningen snudd. For oss har det hele tida vært viktig å utvikle et anlegg som tåler et stadig tøffere klima og som har de best mulige betingelsene for fisken. Her er betong et uovertruffent materiale. Ellers skal alt avfall tas vare på.

Norcem har allerede gjort vellykka forsøk med å erstatte kull med tørket slam fra settefiskanlegg til bruk i oppfyring av sementovnene i Kjøpsvik. I stor skala kan det bety at CO-utslippet i Norge kan reduseres betydelig, sier Per Helge Pedersen,

Industrianlegg

Det planlegges oppbygging av et avansert industrianlegg for produksjon av betongtanker i størrelsen 3.000–5.000 kubikkmeter i Smevågen, der Sterkoder på 1970-tallet etablerte seg som den første - og Biowood seinere holdt til.

– Deler av produksjonen skal robotiseres, slik at kostnadene med å bygge tanker blir så lav som mulig. Det jobbes også med andre produkt i betong som i framtida kan bli viktige i forhold til å utnytte de store ressursene i havrommet. Det planlegges også betongkonstruksjoner som kan bidra til oppbygging av infrastruktur langs kysten, sier Per Helge Pedersen.

Stor dag

En fornøyd Averøy-ordfører Ingrid Rangønes strålte om kapp med junisola da hun gratulerte.

– Dette er en stor dag for Averøy, og jeg er sikker på at det er starten på et eventyr. Det er godt det fins mennesker som satser og gjør sine drømmer til virkelighet, sa Ingrid Rangønes.

Drøm i oppfyllelse

– Dette er en drøm som går i oppfyllelse, Lykkes vi, vil dette bety mye for alle kyst- og fjordsamfunn hvor det drives fiskeoppdrett. For oppdretterne vil dette bidra til bedre inntjening – og ikke minst vil det bedre næringens omdømme, sier Per Helge Pedersen.

Han er nylig pensjonert sjefredaktør i Mediehuset Byggeindustrien, og var tidligere bl.a. journalist og disponent i Tidens Krav og redaktør i bladet Fiskaren.

Per Helge Pedersen forteller at han har gått svanger med ideen om ei oppdrettsmerd i betong i mange år. I 2010 ble ideen lansert på et stort seminar i Stavanger i regi av Norsk Betongforening.

Per Helge Pedersen mente det var mye kompetanse i byggenæringen – ikke minst knyttet til marine konstruksjoner – som kunne utnyttes av oppdrettsnæringen. Pedersen har også hentet

Lærdom fra oljeplattformene

– Byggenæringen har tidligere hatt stor suksess med de store betongplattformene for olje- og gassnæringen. Bakgrunnen for at en lyktes med de store oljeplattformene i betong, var at byggenæringen samlet de beste hodene i et «klynge». Denne ideen har jeg tatt med seg, sier Per Helge Pedersen.

Utviklingen av betongmerda har skjedd i samarbeid med Smølens Handelskompani på Smøla, rådgiverselskapet Dr.techn. Olav Olsen as (selskapet bak Condeep-plattformene), Sintef, NTNU og ledende bedrifter i byggenæringen.