Stadig flere barn berørt i familievoldssaker

Stort omfang av saker med vold i nære relasjoner - mange barn blir rammet.

Kjell O. Moen, etterforskningsleder ved Molde politistasjon. Bildet er tatt tidligere.  Foto: Erik Birkeland

Nyheter

Mandag kveld meldte politiet at en kvinne ble sendt til legesjekk og en mann ble pågrepet i Elnesvågen, etter at mannen hadde vært voldelig mot ekskona. Volden skjedd med flere mindreårige barn til stede.


Kvinne til legesjekk etter vold

Mann pågrepet etter voldsutøvelse mot ekssamboer, barn var vitner.


– Jeg vil ikke gå så veldig tett på dette, men kan bekrefte at vi etterforsker hva som skjedde og forløpet, både når det gjelder vold mot kvinna, og eventuelt mot barna. Det gjelder både om barna er utsatt for vold, eller om de har vært vitne til vold mellom vokse, sier etterforskingsleder Kjell O. Moen ved Molde politistasjon til Rbnett.

Avhørt

Mannen som utøvde vold, har tirsdag sittet i avhør, og politiet vurderer om han skal framstilles for varetektsfengsling.

De berørte barna skal så snart det er mulig avhøres i tilrettelagte opplegg ved Barnehuset i Ålesund.

– Hvor vanlig er denne typen saker?

– Vold i nære relasjoner har et stort og økende omfang, slike ting skjer ofte. Vi tar dette svært alvorlig, sier Moen.

Nye saker hver uke

Han opplyser at teamet som etterforsker familievoldssaker og seksuelle overgrep ukentlig får inn nye slike saker.

I fjor og i år er det ved avsnittet opprettet 39 familievoldssaker og 43 saker som gjelder seksuelle overgrep.

– Det er ulike grader av alvorlighet i sakene, men vi ser at i flere og flere av sakene er barn involvert. Hele familier blir berørt, og i mange av sakene er også barn eksponert for vold, direkte eller indirekte. Med så mange saker, betyr det at et betydelig antall barn er involvert. Dette er saker vi gir svært høg prioritet, sier Moen.

Barnas forklaring viktig

Barnas forklaringer er viktige, de får forklare seg i tilrettelagte intervju på Barnehuset i Ålesund.

– Bør barn melde fra om slike saker?

– Ja, desto før politiet er inne i saker, desto beder er forutsetningene for god kvalitet på etterforskningen. Vi ser at både barn og voksne melder fra.

Problemet er ofte at slike saker kommer opp lenge etter ting har skjedd. Dette er bevismessig sårbare saker, krevende både kognitivt og bevismessig, så det er viktig med så tidlig etterforskning som mulig. Det er også viktig at slike saker ikke er særlig eksponert før avhør, så en unngår at barna må fortelle om det som har skjedd mange ganger.

For barnas del er det også viktig at barnevernet kan bistå, så vi også får vurderinger som går på mulig omsorgssvikt. Når vi får barnevernsvakta i funksjon, vil de kunne ivareta det faglige døgnet rundt, hele uka.