– Nå er det alvor

Det er tid for Molde og tre av nabokommunene til å ha nye samtaler om kommunesammenslåing. – Tida er forbi for å drive spillteori. Nå snakker vi alvor, sier ordfører Torgeir Dahl.

Brikkene står samlet Molde-ordfører Torgeir Dahl mener tida for spillteorier er forbi. Når kommunene møtes for å lage ny intensjonsavtale om sammenslåing, må det være alvor, mener han.  Foto: Richard Nergaard

Nyheter

Etter at det ble klart for alle at den opprinnelige tanken om å samle åtte kommuner i storkommunen Romsdal, ikke var gjennomførbar, har kommunene orientert seg på nytt.

Midsund var først

Først ute til å be om et møte med Molde kommune, var Midsund.

– Vi har vært åpen og fortalt at vi skal ha et møte med Midsund. De var de første som tok kontakt med oss. Møtet finner sted i neste uke, bekrefter Torgeir Dahl.

– Vi registrerer at det også er ønske i Gjemnes om nye samtaler og forhandlinger med Molde. Kanskje Nesset også. Hvordan kommer dette til å skje?

– Fra Moldes ståsted er det viktig at vi er åpne og lar folk få vite hva som skjer. Jeg ser for meg at vi kan ha et fellesmøte med kommunene som ønsker å forhandle om en ny intensjonsavtale. Da snakker vi om de tre kommunene du nevner, og kanskje en til. Det blir lettere å fordele oppgaver og posisjoner når man nå er færre kommuner. Og når kommunene ønsker å samarbeide, sier Dahl.

Ferdig med pliktløpene

– Blir de nye forhandlingene uforpliktende sonderinger?

– Min klare oppfatning er at nå er vi ikke på pliktløp lenger. Nå snakker vi om reelle posisjoner. Jeg ser liten hensikt i at vi bruker tida på noen som driver spillteori. Nå snakker vi alvor.

– Hva ligger i å snakke alvor?

– Vi må være mye mer konkret. Intensjonsavtalen må være tydelig med tanke på for eksempel hva slags barnehagetilbud en ny kommune skal ha, hvordan skolestrukturen skal være og hvordan vi skal ha pleie- og omsorgstilbudet. Det må også avklares hva som skal ligge i dagens kommunehus i den enkelte kommune, og hvor ulike fagmiljø kan plasseres. Et annet element er å komme fram til enighet rundt lokaldemokratiet. Skal vi ha kommunedelsutvalg? Grendautvalg? Skal disse velges direkte av innbyggerne eller oppnevnes av kommunestyret? Hvilke fullmakter skal kommunedelsutvalg ha, sier Torgeir Dahl.

– Da Gjemnes kommunestyre diskuterte kommunereformen, var flere opptatt av å få bygget ny skole i Angvik, forbedret skolen på Batnfjordsøra og bygget ny sjukeheim. Hva tenker du rundt de lokale satsingene?

– Jeg ser det som naturlig at vi i forhandlingene om en intensjonsavtale sier tydelig hvordan vi kan få bygget infrastruktur i distriktene. Jeg mener en ny kommune må bruke mer på distriktene, både for å få en ny kommune til å henge bedre sammen og for å drifte kommunen på en bedre måte, til innbyggernes beste, sier Torgeir Dahl.