Først i landet med økt mobilsikkerhet

Her kan du bruke mobilen selv når nettet er nede.

Først i landet Her på Finnøya, ved grendahuset et par hundre meter inn på øya, står landets første basestasjon som er utrustet etter den nye «forsterket ekom»-standarden.  Foto: Oddbjørn Harnes

Fem døgn – Basestasjonen på Finnøya har nå aggregat og nok drivstoff til full belastning i fem døgn uten strøm, forteller Atle Morsund, rådgiver i justis- og beredskapsavdelinga hos fylkesmannen i Møre og Romsdal.  Foto: Agnar Gjendem

Nyheter

Statlige myndigheter har satt i gang et storstilt program for å øke kommunikasjonsmulighetene i krisesituasjoner med langvarige strømstans.

Først i landet

Sandøy kommune er, sammen med seks andre kommuner i landet, først i landet hvor dette er gjennomført. Her har de nå fått eget nødstrømsaggregat og annet utstyr som gjør det mulig for innbyggerne å bruke mobiltelefon og mobilt bredbånd selv om det ordinære mobilnettet er nede.

– Basestasjonen på Finnøya har nå aggregat og nok drivstoff til full belastning i fem døgn uten strøm, forteller rådgiver Atle Morsund hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Alle skal få

Det er Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) som har ansvaret for programmet, som har blitt kalt «forsterket ekom». Fylkesmannen bistår først og fremst med å peke ut plasser i de ulike kommunene som er egnet til formålet.

– Basestasjonen på Finnøya er rett ved grendahuset Holmly og dermed lett tilgjengelig for vedlikehold, forteller Morsund.

Ifølge Nkom er målsettingen at alle etter hvert skal ha «ett sted i nærområdet der de kan bruke egen mobiltelefon for å gi og motta beskjeder, selv ved bortfall av strøm over lengre tid».

– I tillegg til Sandøy er også Smøla og Norddal prioriterte kommuner i Møre og Romsdal i dette programmet, opplyser Morsund.

Dette fordi behovet her blir sett på som mest kritisk i forhold til isolasjonsfare. Deretter vil det gå slag i slag med tilretteleggingen i alle kommunene i landet.

Krisehåndtering

Bakgrunnen for tiltakene er erfaringer gjort etter ekstremværet Dagmar i jule- og nyttårshelga 2011.

– Hele programmet er satt i gang for å styrke kommunenes krisehåndtering. Investeringskostnadene vil variere fra kommune til kommune, sier Atle Morsund.

Hittil er det blitt brukt 112 millioner kroner på utbyggingen, opplyser Nkom. For Sandøy kommunes vedkommende, er det blant annet blitt lagt fiberkabel fra Aukra og ut til basestasjonen på Finnøya. Det er inngått avtaler med både grunneiere og mobiloperatører.

– Dette vil altså ikke føre til noen bedre mobildekning, men det vil være dekning her selv ved langvarige strømstans.

Offisiell markering

For å markere at Sandøy nå har fått økt sikkerhet innen elektronisk kommunikasjon, blir det storstilt markering på Finnøy Havstuer tirsdag 3. mai.

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Reynir Jòhannesson, vil sammen med fylkesmann Lodve Solholm stå for den offisielle markeringa.

I tillegg deltar fagdirektøren i Samferdselsdepartementet, ledelsen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), ledere fra Telenor, Telia, ICE og Norkring, fylkesberedskapssjefen, en rekke representanter fra Sandøy kommune og fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).