Bråstopp for bratte tunneler

Vegsjefen er klar: - Tunnelene på den planlagte Nordøyvegen er for bratte.

Veidirektør Terje Moe Gustavsen. Bilde er tatt ved en tidligere anledning.   Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Nyheter

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen sier nei til å godkjenne tunneler på Nordøyvegen med 10 prosent stigning. Men fylkesordfører Jon Aasen ser muligheter for å tilpasse tunnelene til Vegdirektoratets krav.

Tunnelene på den planlagte Nordøyvegen i Haram og Sandøy er for bratte. Vegdirektoratet vil ikke godkjenne at tunnelene blir bygget med 10 prosent stigning. Det var budskapet delegasjonen fra Møre og Romsdal fikk under møtet med vegdirektør Terje Moe Gustavsen fredag ettermiddag.

Ikke godkjent

– Vegdirektøren var tydelig på at det ikke ville bli gitt godkjenning for tunneler med 10 prosent stigning. Heller ikke for tunneler med 9 prosent stigning. Slakkere tunneler enn det er det mulig å få Vegdirektoratets godkjenning til, sier fylkesordfører Jon Aasen til Romsdals Budstikke.

Fredag ettermiddag mætte delegasjonen fra Møre og Romsdal vegdirekt;ren i Oslo. Fra fylkeskommunen var foruten fylkesordfører Jon Aasen, lederen i samferdselsutvalget, Kristin Sørheim, lederen for plannemnda for samferdselssaker, Frank Sve, og samferdselssjef Arild Fuglseth med på møtet.

– Hvilke muligheter ser du for å få godkjent og bygget Nordøyvegen nå, fylkesordfører Aasen?

– Det kan finnes to alternativer for å komme videre. Den ene muligheten er å planlegge tunnelene med mindre stigningsgrad enn 9 prosent. Den andre muligheten er å kontakte Samferdselsdepartementet og høre om regelverket for unntak fra stigningskravet i tunneler også gjelder for fylkesveger. Er det en forskjellsbehandling mellom riksvegtunneler og fylkesvegtunneler?

– Jeg kommer til å kontakte Samferdselsdepartementet mandag og be om et møte for å få avklart dette.

– Hvis tunnelene skal være slakkere i stigningene, må de bygges lengre. Vil det fordyre Nordøyvegen/prosjektet?

– Må vi ned på åtte prosent eller lavere stigning for to tunneler, blir prisen høyere. Det er antakelig bare å multiplusere meterprisen for hva det koster å bygge en meter tunnel med forlengelsen. Jeg ser uansett muligheten for at vi skal klare å realisere Nordøyvegen, sier fylkesordfører Jon Aasen.