Tapte i Høyesterett

Høyesterett: Ordførere har ikke rett til sjukepenger som arbeidstaker, men som frilanser.

Eide kommune tapte saken om sjukepenger til tidligere ordfører Ove Silseth. Bildet er tatt tidligere.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Høyesterett har nå avsagt dom i saka mellom Eide kommune og partshjelper KS, og Staten ved Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Med utgangspunkt i tidligere eideordfører Ove Silseths tilfelle, gjaldt saka hvorvidt kommunen hadde rett på refusjon for forskuttert godtgjøring under sjukefravær for ordføreren. Det rettslige spørsmålet var da om ordføreren var arbeidstaker i folketrygdlovens forstand.


Ordførere får ikke sjukepenger

Landets ordførere betaler vanlig folketrygd men skal ikke ha sjukepenger. Dette mener regjeringsadvokaten og drar Eide-ordføreren for retten.


Dommen konkluderer altså med at ordførere ikke har rett til sjukepenger som arbeidstakere, men som frilansere.

Saka startet med at eideordfører Ove Silseth fikk kreft i 2012, og ble sjukmeldt vel tre måneder. Nav ville ikke refundere sjukepengene han fikk fra kommunen. Etter flere runder med Nav og i rettssystemet, bestemte Gulating lagmannsrett i fjor at ordførere er å regne som arbeidstakere – og dermed har krav på sjukepenger ved behov. Staten ved Arbeids- og velferdsdirektoratet gikk videre og anket dommen inn for Høyesterett.


Anker i saka mot Eide-ordfører

Staten vil ikke godta å måtte betale sjukepenger til ordførere.


– Høyesterett har nå tatt stilling til dette uklare tolkningsspørsmålet, og det var en nyttig avklaring, sier advokat Gry Brandshaug Dale i KS Advokatene på KS' nettside.  

Hun legger til at kommunene som en konsekvens av dommen må la være å forskuttere godtgjørelse under sjukefravær, slik at ordføreren (og andre politikere) kan få utbetalt sjukepengene direkte fra Nav etter reglene for frilansere.

Les Høyesteretts dom i sin helhet her.