Nordøyveg-prosjektet får ikke sikkerhetsgodkjenning

- Kan ikke realiseres slik planene for prosjektet ligger nå, sier samferdelssjef.

Nordøyveg-prosjektet.  Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune.

Samferdelssjef Arild Fuglseth.  Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune.

Nyheter

Vegdirektoratet sikkerhetsgodkjenner ikke de tre undersjøiske tunnelene i Nordøyveg-prosjektet, slik prosjekteringsgrunnlaget foreligger i dag.

Avslaget er gjort med bakgrunn i den nye tunnelforskriften for fylkesvegnettet som ble iverksatt 1. januar 2015. Denne sier at ingen tunneler kan ha en stigning på mer enn fem prosent.

De tre tunnelene har en stigningsgrad på inntil 10 prosent. Det er godt over det som tunnelforskriftene for riksveg (2015) og fylkesveg (2015) tillater.

Det heter det i en pressemelding på Møre og Romsdal fylkeskommune sine hjemmesider tirsdag.

- Kan ikke realiseres

Arild Fuglseth, samferdelssjef i fylket, tar avslaget til etteretning.

- Vegdirektoratet har i avslaget lagt vekt på nye krav til sikkerhet i tunneler.  De nye kravene kom etter flere tilfeller av uhell og ulykker i bratte tunneler. Avslaget vil bli fulgt opp politisk på møtet i samferdselsutvalget i morgen, sier Fuglseth til Rbnett.

Han fortsetter:

- Dette betyr at Nordøyvegen ikke kan realiseres slik planene for prosjektet ligger nå.

Svært viktig prosjekt

Fuglseth sier at prosjektet er svært viktig for innbyggerne og næringslivet på Nordøyane.

- Jeg regner med at alternative løsninger vil bli vurdert framover.

Kom som et sjokk

Bjørn Sandnes, styreleder i Nordøyvegen, sier til Sunnmørsposten at beskjeden fra Vegdirektoratet kom som et sjokk. Sandnes sier at de for noen år tilbake fikk godkjent de stigningene som tunnelene er prosjektert med.

Også ordfører i Sandøy kommune, Oddvar Myklebust, er sikker på at styret har fått gjennom en godkjenning tidligere.

- Om denne var fra Vegdirektoratet eller Samferdselsdepartementet er jeg usikker på, så det må vi finne ut av, sier Myklebust til Rbnett.

Høy stigningsgrad

I begrunnelsen for avslaget heter det blant annet at høy stigningsgrad før eller i tunell gir en økt fare for tekniske problemer i større kjøretøy, og er hovedårsaken til brann og branntilløp i denne type tunneler.

«I tillegg vil høy stigningsgrad gjøre det vanskeligere å evakuere ut av tunnelen. Forskning og utviklingsarbeid, samt arbeid med avklaringer i tilsvarende prosjekt, underbygger den faglige begrunnelsen for kravet», heter det videre i avslaget. 

Å etablere flere tunneler med høy stigningsgrad etter hverandre, slik som i Nordøyveg-prosjektet, vil sannsynligvis øke belastningen på det enkelte tunge kjøretøy. Dette vil også påvirke risikoforholdene på strekningen og i den enkelte tunnel.

- Merkelig

Om vilkårene for å øke stigningsgraden blir oppfylt, må det vurderes hvor mye stigningsgraden kan økes.

I dette tilfellet vil det være en ekstra stor utfordring å godkjenne stigningen i den enkelte tunnel opp til åtte prosent, selv om vilkårene skulle vært oppfylt for å øke stigningsgraden over fem prosent.

Ordføreren synes det er merkelig at en slik beskjed fra Vegdirektoratet kommer nå - etter at Vegvesenet har brukt langt over 100 millioner på Nordøyvegen.

- Dersom godkjenningen har en tilbakevirkende kraft, er dette forkastelig pengebruk. Det er derfor vi nå må finne ut av hva som egentlig har skjedd, før vi konkluderer med at prosjektet ryker.