- Nå står det på pengene

- Ballen om Møreaksen er spilt over til politikerne.

Jan Petter Hammerø i Møreaksen sier at arbeidet kan påbegynnes i 2019 dersom politikerne bevilger pengene. Foto: Per Kåre Tveeikrem 

Nyheter

 – Jeg tror fortsatt på byggestart på Møreaksen i 2019. Ballen er nå spilt over til politikerne. Det er deres oppgave å finne pengene som trengs, sier daglig leder Jan Petter Hammerø i Møreaksen.

Møreaksen mellom Vik i Vestnes og Julbøen i Molde er klar til å bli påbegynt i 2019, understreker daglig leder Jan Petter Hammerø i vegselskapet til Romsdals Budstikke.

Trenger mer penger

Mandag formiddag la transportetatene Vegdirektoratet, Jernbanedirektoratet, Kystdirektoratet og Avinor fram faglige råd om Nasjonal Transportplan for åra 2018–2029.

I innspillet til Nasjonal Transportplan (NTP) peker fagetatene på at det trengs mer penger for at målsettingen om å bygge ferjefri E39 innen 2030 skal kunne oppfylles.

– Teknisk er det mulig å gjennomføre utbygginge av ferjefri E39 til en fullgod veg gjennom landsdelen i løpet av 20 år, mener fagetatene.

38 milliarder kroner

Ferjefri E39 mellom Ålesund og Molde er kostnadsberegnet til 38 milliarder kroner. Strekninga omfatter firefelts veg fra Breivika til Digernes øst for Ålesund. Og bygging av ny veg gjennom Solnørdalen til Vik i Vestnes.

Strekninga Møreaksen har ansvaret for, gjelder Vik i Vestnes, undersjøisk tunnel under Tautra til Midsund og hengebru over Julsundet til Julbøen i Molde.

Oppstart i 2019?

Jan Petter Hammerø ser positivt på mulighetene for å starte anleggsarbeidene på Møreaksen i 2019.

– Slik vi tolker signalene fra fagetatene som gir råd i NTP, kan Møreaksen få oppstart i 2019. Jobben som nå venter, er å arbeide inn mot det politiske miljøet fram til neste vår. Det står på penger, sier Hammerø.

– Ser du noen risiko for at rekkefølgen på prosjektene med ferjefri E39 kan veltes om på?

– Nei, rekkefølgen gir seg sjøl. Møreaksen er ferdig til oppstart i 2019. Sånn sett ga NTP lite nytt. Men pengene til å bygge vegen er ikke på plass per i dag. Det har vi ett år på oss med å få til, sier Hammerø.