500 kr i bompenger for å kjøre Ålesund-Molde

Men Møreaksen vil spare deg en time reisetid hver veg.

Møreaksen blir dyr å kjøre - men du slipper ferjebilletten. 

Nyheter

Mange gleder seg til at vi får kjøre ferjefritt mellom Molde og Ålesund. I dag fikk vi vite hvor mye vi skal betale i bompenger for å kjøre strekningen: 500 kroner for personbil og 1000 kroner for tungtransport. Dette er ikke endelige tall, men de de kaller "et svært grovt anslag". 

Tallene kommer fram i plangrunnlaget som spilles inn til neste nasjonale transportplan. Hvis politikerne kommer opp med pengene, kan Møreaksen stå ferdig i 2029.


Venter på signal om Møreaksen

Kan få svar mandag.


Skal du kjøre Kyststamvvegen helt fra Kristiansand i sør til Trondheim i nord, vil totale bompenger utgjøre 3600 kroner.

Møreaksen blir dermed en del dyrere å kjøre enn dagens ferjebillett mellom Vestnes og Molde.

Vegvesenet har kommet fram til anslaget på bompengeprisen slik:

* 3 kroner. pr. kilometer pr. bil og trafikk i bompengeperioden (15 år) lik dagens trafikk.

For ferjeavløsningsprosjektene er det regnet med ferjetaksten pluss 40 % over 15 år.

* Tallene som er oppgitt gjelder dersom det blir innført bompenger på alle strekningar der det er grunnlag for det.

* Det er ikke gjort vurdering av hvorvidt bompengebelastninga for trafikantane blir urimeleg stor, eller hvor det er mest aktuelt å kreve inn bompenger.

En time raskere

Møreaksen mellom Molde og Ålesund gir mer kjøring, men vesentlig kortere reisetid. Ifølge beregningene vil kjørelengden mellom byene øke fra 62 til 79 km, mens reisetida skal reduseres fra 1 time og 50 minutter til bare 49 minutter.

Den siste biten av kyststamvegen er strekningen inn mot Trondheim. Når den står ferdig (etter vegvesenets plan i 2035), vil reisetida mellom Molde og Trondheim bli 130 minutter - såvidt over to timer! Her er det gorve anslaget 400 kroner i bompenger for en personbil og 800 for tungtransport.

Les hele plangrunnlaget her (ekstern side)