Vil ha Ona-lys i nytt kommunevåpen

Sandøy og Haram er enig om nytt kommunenavn.

Kommunevåpen for Sandøy.  

Nyheter

Dersom Haram og Sandøy kommuner slår seg sammen skal den nye kommunen hete Haram. Det er klart etter et forhandlingsmøte mellom de to kommunenen sist tirsdag. Det er lokalavisa Nordre som omtaler møtet.

De to kommunene ble enige om at sandøynavnet forsvinner og Haram blir fellesnavnet ved en eventuell kommunesammenslåing.

Administrasjonssenter

De to kommunenes felles administarsjonssenter blir Brattvåg. Størrelsen på et eventuelt nytt kommunestyre ble også diskutert og her landet forhandlerne på at 25-27 personer ville være naturlig.

I Haram skal det avholdes en rådgivende folkeavstemning den 19. mai der stemmerettsalderen er 16 år. I Sandøy blir det i stedet gjennomført en innbyggerundersøkelse.

Fyrlyset

Siden Haram får kommunenavnet blir det Sandøy sitt kommunevåpen som skal gjelde for en ny kommune. Dette kommunevåpenet er inspirert av Ona fyr og har tre lysspisser som møtes. Kommunevåpenet ble godkjent i 1986.