Tine åpnet nytt flisfyringsanlegg

Ordfører Tove Henøen fikk æren av å kutte båndet.

Svingte øksa Ordfører Tove Henøen kuttet båndet, her flankert av meieribestyrer Svein Arne Bjørgum (t.v.) og daglig leder i Bio Energy, Odd Egil Reinås.  Foto: Eirik Heen

Nyheter

Tines meieri i Elnesvågen har tatt i bruk et nytt flisfyringsanlegget. Den offisielle åpningen av anlegget skjedde tirsdag klokka 11.

Brukte øks

Det var ordfører i Fræna, Tove Henøen, som sto for den offisielle åpningen. Et flisfyringsanlegg verdig – ordføreren svingte øksa og kuttet et Tine-bånd mot huggestabben.

I anlegget produseres det damp nok til å dekke hele behovet som meieriet har til oppvarming – både i produksjonsprosessen og i lokalene. Dermed bruker meieriet bare fornybare energikilder, opplyser Tine i ei pressemelding.

Flis fra Romsdal

– Ved å bytte ut naturgass og gå over til fornybar energi, blir det en årlig reduksjon i utslipp på 2420 tonn CO2. Råstoffet til produksjonen produseres lokalt i Romsdal, opplyser Tine.

Det er forventet et årlig forbruk av flis på rundt 20.000 kubikk. Det er selskapet Bio Energy AS som eier anlegget og har ansvaret for drifta. Flisa blir levert av Romsdal Bioenergi AS.

Også representanter fra Bio Energy og Romsdal Bioenergi var til stede under åpningen.