Kai A. Olsen og Kjetil Haugen:

– Splitting er uunngåelig

Diskusjonen rundt høgskolens framtid fortsetter.

Blir splitting uansett Kjetil Haugen (t.v.) og Kai A. Olsen mener en fusjon med et universitet vil føre til en splitting av avdelingene ved Høgskolen i Molde uansett hvem som blir valgt.  Foto: Øystein Bjerkeland og Kjell Langmyren

Nyheter

Strukturreformen blant høgskoler og universitet her til lands gjør at Høgskolen i Molde må finne en makker. Valgmulighetene kan imidlertid være noe redusert etter at skolens ledelse lenge har forsøkt å drive som før – aleine.

Forslag om splitting

I et leserinnlegg i forrige uke, argumenterte professor Kai A. Olsen og professor Kjetil Haugen for at en fusjon med Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen vil være fornuftig. Men dette gjelder kun avdeling for logistikk og avdeling for økonomi og samfunnsfag. Helse- og sosialfag (sjukepleie og vernepleie) må da knyttes opp mot noen andre.

Heidi Haavardsen, leder for avdeling for helse- og sosialfag, advarte mot en slik splitting i et intervju med Rbnett mandag. Hun mener en splitting, der de for eksempel går til NTNU mens de to andre avdelingene går til NHH, vil svekke Molde Campus, og at dette ikke er ønskelig verken politisk eller regionalt.

Forskjellige fakulteter

Kai A. Olsen og Kjetil Haugen mener denne frykten er ubegrunnet.

– Selv om vi alle skulle gå til samme institusjon, vil vi havne under forskjellige fakulteter. Hele ideen med en fusjon er nettopp samling om større fagmiljøer, sier de.

– Vi kan altså ikke forvente at det blir noen «avdeling for Molde» hos NTNU eller hos de andre universitetene, fremholder Olsen og Haugen.

LESERINNLEGG

Med fokus på mulighetene

«Høgskolen kommer sent inn fusjonssporet, og de fleste muligheter har lukket seg.»


Et mulig unntak

Den eneste muligheten for å unngå splitting, er ifølge Olsen og Haugen at Høgskolen i Molde slås sammen med en annen høyskole, for eksempel Høgskolen i Volda.

– Da kan campus stå så sterkt at en kan velge å organisere rundt det, for eksempel med en avdeling i Molde og en i Volda, sier de.

– Uunngåelig

De tre avdelingene ved Høgskolen i Molde vil også kunne opprettholde et samarbeid gjennom nærheten de har til hverandre, fremholder de to professorene.

– Men den muligheten har vi uansett, sier de.

– Fusjonerer vi med et universitet vil vi bli splittet organisatorisk, både faglig og administrativt. Det er uunngåelig.

Høgskolen ser etter mulige partnere

Styret vil involvere flere i prosessen.

LESERINNLEGG

- Gladmelding fra styret ved Høgskolen i Molde

Molde Næringsforum fornøyd med sonderingsavgjørelse.