Fikk milliardkontrakt

Prezioso Linjebygg skrev tiårskontrakt med Statoil.

JUBLER OVER KONTRAKT: Maia Wenn, Terje Hellum, Ola Vegard Sæter og Kristoffer B. Jenssen.   Foto: INGVILD SILSETH

Nyheter

Statoil har tildelt PREZIOSO Linjebygg AS kontrakt for levering av ISO-fag (isolering, stillas og overflatebehandling) for Sture-terminalen, og har på vegne av Gassco også tildelt tilsvarende kontrakt for Kollsnes prosessanlegg. Kontrakten, som har en varighet på 10 år og en antatt totalverdi på 1,1 milliard kroner, innbefatter i tillegg til ISO-fagene også tjenester knyttet til bl.a. tilkomstteknikk og rigging.

PREZIOSO Linjebygg har levert ISO-tjenester og tilkomstbaserte tjenester til Statoil i flere år, og fikk tidligere i år utvidet sin Statoil-portefølje med ytterligere fem offshore-installasjoner hvorav fire er administrert fra Bergen. Selskapet leverer også ISO-fag til Statoils anlegg på Tjeldbergodden, som underleverandør til Reinertsen AS.

- Svært gledelig

Adm. direktør Kristoffer B. Jenssen i PREZIOSO Linjebygg AS sier i en kommentar at den nye tildelingen er svært gledelig.

- Den bekrefter Statoils tro på vår evne til å levere kostnadseffektive tjenester med god kontroll på HMS og kvalitet, også på deres landbaserte anlegg, sier Jenssen.


Vant milliardkontrakt med Statoil

– Dette er en gledens dag for alle ansatte i Preziso Linjebygg, sier adm. direktør Kristoffer B. Jenssen.


Terje Hellum, direktør for selskapets ISO-avdeling, sier tildelingen har stor betydning for selskapet.

– Det har vært en klar strategi å styrke vår tilstedeværelse i Bergens-regionen, og med denne nye tildelingen har vi nå fått et godt grunnlag for en slik etablering. Kontrakten vil ledes og bemannes med eksisterende ressurser i selskapet og med nye medarbeidere som rekrutteres primært fra Bergens-regionen, sier Hellum.

Starter umiddelbart

Kontrakten starter opp umiddelbart, og det vil bli en gradvis oppstart på anlegget gjennom vinteren og våren.


Prezioso Linjebygg får kontrakt med BP

Omfatter BP Norges 13 plattformer på norsk sokkel, og ett produksjonsskip.


Sture/Kollsnes-anleggene ligger i Øygarden vest for Bergen. Kollsnes tar imot og behandler gass fra Troll, Kvitebjørn og Visund. Sture-terminalen er utskipningshavn for råolje fra Oseberg og Grane-feltene, og har også et gjenvinningsanlegg for VOC (flyktige gasser) og lette råoljekomponenter.

Hovedkontor i Molde

PREZIOSO Linjebygg AS er etablert i Molde, Trondheim, Stavanger, Bergen og Harstad. Selskapet er en del av PREZIOSO Linjebygg Group, et konsern med base i Frankrike og aktivitet i 17 land. Det er ca. 5.500 ansatte i gruppen og en omsetning på ca. 4,5 milliarder kr pr år. Molde er hovedkontor for Nord-Europa, som er én av fire internasjonale regioner i konsernet.