Norsk gassnæring jubler over EU-utspill

En klar bestilling av norsk gass, mener næringa om EUs nye utspill om energisikkerhet.

Nyhamna Norge leverer rundt 20 prosent av gassen Europa bruker. Etter utvidelsen på Nyhamna kan anlegget distribuere gass til 22 millioner europeiske hjem.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

– Dette er en svært viktig dag for Norge, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass.

– Kan bli ei bru

Schjøtt-Pedersen besøker Brussel samme dag som EU-kommisjonen legger fram en ny energipakke med forsyningssikkerhet som tema. Der gjør Kommisjonen det klart at EU ser gass spille en viktig rolle i lang tid framover.

– Gass forblir en viktig del av energisystemet vårt fram mot 2030. Det kan bli ei bru mellom kull og fornybar energi, sier EUs energikommissær Miguel Arias Cañete til pressen i Brussel.

– Gass er den reneste av de fossile brenslene, og det står klart at vi trenger gass som støtte fram mot en ambisiøs utvikling av fornybart, sier Arias.

Bestilling

EU-kommisjonens visepresident Maroš Šefčovič har tidligere slått fast at EU kommer til å trenge mer eller mindre det samme volumet av gass i 2030 som i dag.

Norge leverer rundt 20 prosent av gassen Europa bruker, og er svært glad for signalene.

– EU-kommisjonen er tydelig på at gass er nødvendig for å dekke Europas energibehov, for å redusere utslippene av klimagasser, for å kunne bygge ut fornybar energi og for å kunne redusere utslippene fra energisektoren, sier Schjøtt-Pedersen til NTB.

– Dette er en bestilling av norsk gass i lang, lang tid fremover, mener han.

Se den enorme modulen ankomme Nyhamna

2.500 tonn med teknologi ankommer Gossen.


Fornøyd

Også olje- og energiminister Tord Lien (Frp) sier seg godt fornøyd med tirsdagens energipakke fra Brussel.

– EU ønsker norsk gass, mener han.

– Norge har store gjenværende gassressurser og vil være en langsiktig og pålitelig leverandør av gass til Europa.

Ikke alle er like glade

Naturvernforbundet er ikke like glade og mener Norges innsats for økt gassbruk i Europa gjør det langt vanskeligere for EU å få utslippene sine mot null.

– Vi må satse på energieffektivisering og overgang til fornybare energikilder, ikke fortsatt bruk av fossil energi. Eksport av norsk gass til Europa er derfor en farlig blindgate, sier Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet.

Sårbare

Kommisjonen understreker «ambisiøs satsing» på fornybar energi, men ser det også som svært viktig å styrke forsyningssikkerheten etter gasskriser i både 2006 og 2009.

– Vi er fortsatt altfor sårbare, sier Arias Cañete og vil at Kommisjonen nå skal få innsikt i kommersielle gasskontrakter som er store nok til å virke inn på forsyningssikkerheten.

– Vi foreslår automatisk innmelding av slike gasskontrakter, sier han om markedsandeler på rundt 40 prosent.

Norsk gass utgjør en betydelig del av markedet i land som Storbritannia, men Schjøtt-Pedersen frykter ikke forslaget.

– Jeg oppfatter ikke at det er kommet noen problematiske signaler, sier han om utspillet.

– Nyhamna står sterkt

Nyhamna vil i mange år ha ein aukande posisjon som ilandføringsstad for gass.


Tredjeland

Kommisjonen vil også ha innsikt i og kontrollere mellomstatlige energiavtaler mellom EU-land og tredjeland som Russland for å sikre at de overholder EU-reglene.

Avhengigheten av russisk gass er en stor bekymring i EU. Og Kommisjonen ønsker med forslaget å sikre større likhet i vilkårene når de ulike landene forhandler om nye avtaler.

– Ingen land må inngå en mellomstatlig kontrakt før Kommisjonen har vurdert den, sier Arias Cañete og vil også ha større gasslagre i Europa og infrastruktur som gjør det mulig for medlemslandene å bistå hverandre om det kommer nye kriser.

Forslagene fra Kommisjonen skal nå behandles blant EU-landene og EU-parlamentet.

Tente et lys i oljemørket

Mange nye prosjekt på gang i Norskehavet de kommende fem åra – men 2016 blir svart.