Grensesprengende bru blir landets lengste

- Selv om den bygger på velkjent teknologi, tøyer den så absolutt grenser.
Nyheter

Det sier prosjektleder for E39 Romsdalsfjorden, Harald Inge Johnsen, om hengebrua som skal strekke seg fra Otrøya til Julbøen i Molde kommune.

- Norges lengste og blant verdens ti lengste bruspenn i dag er Hardangerbrua med sine 1.310 meter hovedspenn. «Vår» bru, med hovedspenn på 1.625 meter, blir over 300 meter lengre og når opp på en 3. plass over verdens lengste bruspenn. Brua blir på størrelse med Storebæltbrua i Danmark, sier Johnsen i Statens Vegvesen.

- Gammelt nytt

I Romsdals Budstikke tirsdag kommer det frem at nye krav til tunnelsikkerhet har gjort fastlandsforbindelsen mellom Vik og Oterøya lengre og dyrere. Teknisk Ukeblad, som har blitt sitert, skrev forrige fredag at planen var en 12,7 kilometer lang undersjøisk tunnel kombinert med hengebru.

«Siden det nye tunnelsikkerhetsdirektivet fra EU stiller krav til fem prosent maksimal stigning, har tunnelen måtte bli nesten fire kilometer lengre enn den opprinnelige planen», heter det i artikkelen til ukebladet.

Johnsen sier til Rbnett at dette er gammelt nytt.

- Tunnellengden ble oppdatert i regi av Møreaksen AS allerede i 2013, og ligger inne på vedtatt kommunedelplan. Den blir 16 kilometer lang, og vil oppfylle de strenge kravene vi har i Norge og Europa. De ekstra kostnadene, som følge av at den ble lenger enn først planlagt, ble tatt med i kostnadstallene den gang.

God oversikt over kostnader

Mens det over Romsdalsfjorden kun skal benyttes velkjent teknologi, skal flere av strekningene i forbindelse med Fergefri E39 teste nye løsninger som flytebruer og nedsenkbare rørbruer.

Johnsen sier at de får et tryggere prosjekt ved å holde seg til den teknologien som er utprøvd og godt etablert.

– Vi har god oversikt over kostnader og tidsramme, og kan sette i gang med detaljprosjekteringen så fort vi får vedtak om det.

Til Rbnett sier han at tunnelen mellom Vik og Oterøya ligner Ryfast, som er under bygging i Stavanger.

- Ryfast er på 16,7 kilometer, og blir verdens lengste undersjøiske tunnel. Vi skal lage tunnelen 1 meter bredere enn denne, for å øke sikkerheten ytterligere. Så langt vi kjenner til gjennomfører vi verdenshistoriens lengste kjerneborehull på land, som holder på å bekrefte at grunnforholdene er godt egnet til tunneldriving.

Johnsen legger til at steinen som må tas ut for å bygge tunnelen tilsvarer 100 ganger så mye stein som skal rase ut fra fjellet Mannen i Romsdalen.

- Steinmassene skal brukes til samfunnsnyttige formål.

Se E39 Romsdalsfjorden for flere nyheter og oppdateringer.

  Foto: Statens Vegvesen

  Foto: Statens Vegvesen

 

Møreaksen er førsteprioritet

Tunnelen fra Vik i Vestnes kommune til Otrøya i Midsund kommune, samt hengebrua fra Otrøya til Julbøen i Molde kommune, vil gi en ferjefri kryssing mellom Ålesund og Molde og avløse to fergesamband.

På Møreaksens hjemmesider heter det at i Møre og Romsdal fylkeskommunes høringsuttalelse til framtidig E39 gjennom fylket er kryssing av Romsdalsfjorden førsteprioritet. Dette fordi prosjektet best vil bidra til å bygge sammen de største byene i fylket.

Også en uhøytidelig meningsmåling tatt blant de over 70 deltakerne på Mørebenkkonferansen i Ålesund viste at Møreaksen sees på som det første fastlandssambandet som må bygges ut.

- Reguleringsplan vil bli vedtatt i løpet av 2016, og prosjektet er da klart for utbygging. For å kunne starte bygging må prosjektet bli prioritert i Nasjonal transportplan 2018-2029, og få bevilgning gjennom statsbudsjettet. Fra bevilgningen blir gitt vil det ta om lag 6 år før trafikantene kan ta i bruk den nye vegen og regionen vil få en ny hverdag, sier Johnsen.

Forventningsfull statsminister

Erna Solberg har tidligere uttalt til Romsdals Budstikke at hun har forventninger til at Møreaksen skal bidra til å knytte Molde og Ålesund tettere sammen som bo- og arbeidsmarked. Hun slo også fast at E39 skal føres gjennom Molde.

– Traseen for Møreaksen er valgt. Den ligger fast, sa Solberg til avisen den gang.

  Foto: Statens Vegvesen

  Foto: Statens Vegvesen

  Foto: Statens Vegvesen

  Foto: Statens Vegvesen