Øyfolk kan få hjelp av Fylkesmannen

Slik kan Sandøya, Ona og Orten bli en del av Aukra kommune.

Ser mot Aukra Både Ann Oddny Nautnes og Bodhild Sandøy mener Aukra er den mest naturlige tilknytningen for Sandøy, Ona og Orten – hvis resten av kommunen vil til Sunnmøre. Det er det mange på disse øyene som mener. Ifølge juristen kan hver innbygger foreslå justering av en kommunegrense.  

Peggy Nilsen er bosatt på Orten og driver kolonialbutikk på Sandøya. Hun er sterk motstander av at Sandøy blir en del av Sunnmøre.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Kommunereformen har skapt bølger i Sandøy kommune. For mens det arbeiderpartidominerte kommunestyret kun vil se mot Sunnmøre, vil innbyggerne på Ona, Sandøya og Orten fortsatt være en del av Romsdal – gjennom sammenslåing med Aukra.

Bare 60 innbyggere

Det har Ap-flertallet i kommunestyret i Sandøy sagt nei til. De vil ikke frigi de tre små øysamfunnene.


Sandøy frigir ikke småøyene

Kommunestyret i Sandøy sier nei til at de 60 innbyggerne på Ona, Sandøy og Orten får gå over til Aukra kommune.


Det er på Harøya de fleste innbyggerne – og også politikerne – i Sandøy kommune er bosatt. Av rundt 1.260 innbyggere i kommunen, er det bare rundt 60 personer som er bosatt på de tre øyene som ønsker sammenslåing til Aukra kommune.

Det kan virke som rått parti. Men det trenger ikke bety at slaget er tapt for beboerne som vil til Aukra.


Aukra respekterer Sandøy-vedtaket

Politikarane i Aukra legg dødt initiativet om å ta over Ona, Orten og Sandøy.Nå er det opp til Aukra

Partitopper stakk hodene sammen – det kan ende med at Ona, Orten og Sandøya blir en del av Romsdal.


Grensejustering

Et høringsforslag i inndelingslova, som er ventet å bli vedtatt i løpet av våren, gir nemlig håp for de tre øysamfunnene.

– Dersom høringsforslaget blir vedtatt, vil man kunne gjennomføre en grensejustering samtidig med en sammenslåing.

Det sier Frida Farstad Brevik, seniorrådgiver i Justis- og beredskapsavdelinga hos Fylkesmannen, til Rbnett.


Bør Ona, Orten og Sandøya få gå til Aukra?
Du må velge et alternativ
 

Utgjør fem prosent

I høringsforslaget er det foreslått at en del som omfatter mindre enn 10 prosent av innbyggerne i en kommune, kan gjennomføres som grensejustering.

Antall innbyggere på Ona, Sandøya og Orten utgjør knappe fem prosent av det totale innbyggertallet i kommunen, og en løsrivelse kan dermed bli betraktet som en grensejustering.


Folkemøte i Sandøy

Formannskapet er samrøystes.


– Hva må til for at en justering skal bli vurdert?

– Alle innbyggere i en kommune kan fremme innbyggerinitiativ etter inndelingslova med forslag om grensejustering. Det er ikke noe krav til at det skal være et bestemt antall signaturer. I prinsippet er én person nok, forteller Farstad Brevik.

Forskjell på deling og justering

Det er kommunestyret som vedtar om de ønsker å søke om deling eller sammenslåing av kommunen, og det er Kongen eller Storting som vedtar selve delingen av kommunen eller sammenslåingen av flere kommuner.

Men når det gjelder grensejustering – så kan altså Fylkesmannen, på bakgrunn av et innbyggerinitiativ etter inndelingslova, avgjøre om en utredning skal settes i gang. Fylkesmannen kan også vedta mindre grensejusteringer.

– Hva vil være avgjørende i en sånn sak?

– Fylkesmannen vil foreta en skjønnsmessig vurdering ut i fra et helhetlig bilde av kommunen.

– Når må et slikt initiativ komme?

– Dersom Fylkesmannen mottar slike søknader nå, vil disse bli vurdert i forbindelse med Fylkesmannens tilrådning til departementet innen 1. oktober 2016. Det er likevel ikke noe i veien for at søknad om grensejustering kan fremsettes etter en eventuell sammenslåing av to eller flere kommuner, sier Farstad Brevik.


- Romsdal-alternativet blir neglisjert

– Vi er verken høyrt eller respektert, seier folk på Orten, Sandøya og Ona.Sandøy ser mot Romsdal

Mange vil ha ei utgreiing mot Romsdal.