Shell krever 659 millioner etter strømstans til Nyhamna

De får klare seg med én million, mener NVE.

Shell krever 659 millioner kroner i erstatning for sju strømbrudd ved gassanlegget på Nyhamna i årene fra 2006 til 2012. Bildet er tatt tidligere.  Foto: ERIK BIRKELAND

Nyheter

Statnett og Shell har i flere år kranglet om hvem som bør stå økonomisk ansvarlig for verditapene ved strømutfall på gassanlegget på Nyhamna.

For halvannet år siden reiste Shell krav om i overkant av 659 millioner kroner som erstatning for sju strømbrudd ved anlegget.

Statnett aviste forslaget blankt. Ifølge Teknisk Ukeblad mente statsforetaket både at Shell overdrev anslaget og at Shell burde ha vært klar over risikoen ved å kun være knyttet til én kraftlinje.

I sitt forslag til løsning sa selskapet seg villig til å betale for direkte kostnader knyttet til strømbruddene, anslått til rundt én million kroner.


Krever 659 millioner kroner - fikk tilbud om én million

Shell krever store summer for strømbrudd ved Ormen Lange-anlegget.


Shell klaget på vedtaket, og det er dermed opp til Olje- og energidepartementet (OED) å avgjøre saken.

Teknisk Ukeblad melder torsdag at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) nå ferdig med sin innstilling i saka. NVE anbefaler departementet å støtte Statnetts vedtak om å kun utbetale én million kroner i erstatning.

Til nettavisen forteller Kitty Eide, kommunikasjonssjef i Shell, at selskapet har registrert vedtaket.

- Operatøren Shell har på vegne av Ormen Lange partnerskapet ventet siden 2014 på et vedtak fra NVE,  og vi tar til etterretning at saken nå bringes frem for departementet. Vi ser at  innstillingen til NVE er i tråd med Statnetts påstand. Partnerskapet vil bruke noe tid på å vurdere innstillingen nærmere.

- Shell regner med at OED også vil vektlegge våre argumenter når saken skal avgjøres,  og grundig vurderer samfunnsøkonomiske  konsekvenser og implikasjoner for leveringssikkerhet til store petroleumsinstallasjoner, om denne innstillingen fra NVE skulle bli det endelige resultatet.