Vestnes: - Ønsker Vestnes og Rauma

- Etter Tresfjordbrua, er Rauma en naturlig partner.

Emma Birgitte Skjønberg Tomren, leder i Vestnes ungdomsråd. 

Nyheter

Det sier Emma Birgitte Skjønberg Tomren, leder i Vestnes ungdomsråd.

- Hva ønsker du for din kommune – å stå alene, gå sammen med en nabo eller to, eller bli stor Romsdalskommune?

- Rådet har ikke fattet noen formell beslutning om hvilke alternativ som er mest ønskelig. Men jeg for min del ser på Vestnes sammen med Rauma som et naturlig alternativ å forhandle om, sier Skjønberg Tomren.

Naturlig partner

Etter at Tresfjordbrua ble åpnet, ser hun på nabokommunen Rauma som en geografisk naturlig partner.

- Samtidig er Vestnes og Rauma kommune nokså like i innbyggertall, og derfor på mange måter likeverdige partnere, sier hun. 

Et annet alternativ er at Vestnes blir stående alene som i dag.

- Snakker unge i din kommune om kommunereformen?

- Det er lite engasjement blant ungdom generelt. Det er forsøkt å formidle budskapet om kommunereformen i lokalavisen, uten at det førte til noe større engasjement blant ungdommen.

Ungdomsrådet orientert

Vestnes ungdomsråd har hatt kommunereformen på hvert møte i det siste, sier Tomren. Det er også innvilget et skoleopplegg om reformen, for ungdomsskolen, men det har ikke vært noen stormøter med info til ungdom generelt.

Ungdomsrådet har vært på møte der Telemarksforsking har presentert innholdet i sine rapporter. De har også fått tilsendt utredningene og analysene.