Rauma: - Vil helst stå alene

- Men hvis vi skal velge partner, bør det bli Vestnes.

Anna Hanset, leder i Rauma ungdomsråd. 

Nyheter

Det sier Anna Hanset, leder i Rauma ungdomsråd.

- Hva ønsker du for din kommune – å stå alene, gå sammen med en nabo eller to, eller bli storkommune som inkluderer Molde?

- Personlig synes jeg Rauma skal stå som egen kommune i fremtiden også. Selv om Rauma i dag sliter på noen plan, er vi en fremgangsrik kommune som satser på viktige ting for store og små, sier Hanset. 

- Men hvis Rauma likevel skal slå seg sammen med en eller flere kommuner, synes jeg det burde bli med Vestnes. Da har vi to nesten like store bysentrum. I tillegg har vi fått en ny bro som gjør det lettere å reise mellom de to kommunene.

- Snakker unge i din kommune om kommunereformen?

- Jeg har ikke inntrykk av at ungdom snakker mye om kommunereformen. Kanskje det er fordi de ikke har nok kunnskap om det, sier hun.

Planlegger ungdomsmøte

For å rette på dette, planlegger Ungdomsrådet, i samarbeid med kulturhuset i Rauma, et arrangement om kommunereformen der unge kan bli informert om det viktigste, og gjøre seg opp en mening.

Ingen infomøte hittil

Rauma har ikke hatt noe infomøte for unge generelt, eller informert på skolene. Ungdomsrådet har diskutert kommunereformen internt, og hatt rådmannen på besøk for å informere.

- Ved håndsopprekning var det flesteparten som ville at Rauma skulle stå for seg selv, sier Hanset.

Hun var på møte om kommunereformen i Molde i fjor, der Telemarksforsking presenterte sine funn. Men hun har ikke fått utredningene derfra slik at hun har sett på dem etterpå.