Midsund: - Ønsker Romsdalshalvøya

- En storkommune gir mulighet til å påvirke plasser jeg bruker utenfor egen kommune.

Simon Sandnes, leder i Midsund ungdomsråd.  

Nyheter

Det sier Simon Sandnes, leder i Midsund ungdomsråd.

- Hva ønsker du for din kommune – å stå alene, gå sammen med en nabo eller to, eller bli storkommune som inkluderer Molde?

- Mitt personlige ønske er å slå oss sammen i en stor kommune med Midsund - Aukra - Fræna - Eide - Gjemnes - Nesset - Molde, sier Sandnes.

- Grunnen er at en stor kommune vil være mer robust. Den vil også stå sterkere i problemstillingene vi kan møte i fremtiden, som økonomi, tjenester, sysselsetting og bosetting.

Sliter med utflytting

Sandnes peker på at Møre og Romsdal sliter med utflytting til større byer utenfor fylket.

- Selve kommunereformen vil ikke endre dette. Men det som vil skje av samfunnsutvikling rundt reformen, vil kanskje hjelpe. Kommunereformen er til for at vi skal bli større og mer robust. Ved å slå oss sammen med bare Aukra, vil vi ikke gjennomføre det staten ber oss om, mener han.

Gode tjenester uansett bosted

Sandnes sier det er viktig for ham som ungdom, at uansett hvor i fylket han velger å bo, skal det være gode tjenester.

- Om jeg bor i en by eller ei bygd, skal jeg ha kort vei til de tjenestene jeg trenger i hverdagen. For at dette skal være mulig, må kommunen min være stor nok til å ha god kompetanse i alle tjenester, sier han.

Ønsker å påvirke

Sandnes påpeker at en større kommune avhenger av at alle klarer å jobbe sammen for å skape en helhetlig kommune med god infrastruktur. Det er nødvendig for å tilrettelegge boliger for unge, og arbeidsplasser.

- Jeg liker dessuten å se på en større kommune som en måte å få påvirke de plassene jeg oppholder meg, utenfor min nåværende kommune. Jeg vil kunne påvirke byen jeg bruker, og tjenestene den har. Og jeg vil kunne påvirke de turistattraksjonene nabokommunene mine har å tilby.

Utdanning viktigst

Men det viktigste, sier han, er å kunne påvirke utdannings- og samferdselspolitikken.

- Det er viktig for ungdom at skoler er optimale, og det er viktig med tjenestene skolene våre tilbyr, som helsesøster og rådgiver. Disse to er svært viktige i dag! Jeg vil også være med på å påvirke busstilbudet og veiene våre, som er viktig for næringslivet og skolebarna!

- Snakker unge i din kommune om kommunereformen?

- Jeg vil ikke si at kommunereformen er "inn" i ungdomsnakken i kommunen min. Men det hender at venner og jeg har en liten diskusjon. Meningene i de samtalene er spredt og bygger på forskjellige grunnlag, sier han.

Planlegger workshop

Det har ikke vært noen infomøter om kommunereformen for ungdom generelt i Midsund.

- Men vi planlegger en workshop som skal lære ungdom hva kommunereformen er, og hva den vil bety for oss ungdom. Et mål med samlinga er også å få høre de ulike meningene ungdom i kommunen vår har, sier han.

Workshopen vil gjøres med foredrag om kommunereformen for elevene på ungdomskolen, etterfulgt av gruppearbeid med spørsmål om reformen.

- Spørsmålene vil hjelpe oss til å se hva ungdom mener. Det er også veldig lærerikt for ungdom å kunne jobbe og diskutere rundt reformen. Dette håper vi vil få frem mange forskjellige synspunkter om alternativene kommunen vår har åpnet for, sier Sandnes.

Har fått utredningene

Som leder av Midsund ungdomsråd har han fått utredningene fra Telemarksforking. Ungdomsrådet var også på møte i Molde der Telemarksforsking presenterte arbeidet sitt.

- I ettertid fikk jeg utredningen, som også ble presentert og diskutert i et møte i kommunen om reformen. Utredningen var til stor hjelp for å svare på spørsmål under mange diskusjoner.

- Virker rart

For øvrig fant han enkelte ting i forskningen som ikke virket helt reelle, sier han.

- Det var en måling der poeng og smilyes ble brukt for å vise hvor godt ulike sammenslåinger ville fungere. Det var en smule rart når det handler om lokaldemokrati.