Fræna: - Vil ha Eide - og kanskje Molde

- Jeg frykter at utkantene blir glemt og mye blir sentralisert i en storkommune.

Wivi Holte Amundsen, leder i Fræna ungdomsråd.  

Nyheter

Det sier Wivi H. Amundsen, leder i Fræna ungdomsråd. 

- Hva ønsker du for din kommune – å stå alene, gå sammen med en nabo eller to, eller bli storkommune som inkluderer Molde?

- Personlig skjønner jeg ikke hensikten med sammenslåing av kommuner som sliter økonomisk. I tillegg er det flere kommuner som har eiendomsskatt. Skal da kommuner som ikke har eiendomsskatt i dag, plutselig få det når de blir del av en større kommune, spør Amundsen.

- Ser vi bort fra dette, ønsker jeg at Fræna skal slå seg sammen med Eide og kanskje Molde, på grunn av geografien. Men jeg ønsker ikke noen "ROR-kommune", det blir for stort. Min bekymring med en slik kommune, er at utkantene blir glemt og at mye blir sentralisert. 

- Snakker unge i din kommune om kommunereformen?

- De snakker lite om kommunereformen. Det avhenger nok av interesse. Jeg tror ikke ungdom bryr seg om hvor grensene går når de skal nå ulike tjenester, sier hun. 

Arrangerer workshops

Heller ikke i Fræna har kommunen gjennomført infomøter om reformen rettet spesielt mot ungdom. Men ungdomsrådet gjennomfører i disse dager workshops for ungdom i egen regi.

- Torsdag gjennomførte vi to infomøter ved 10. klasse i Bud og Hustad. Neste uke skal vi besøke Fræna ungdomsskole, Fræna videregående, samt Julsundet, sier Amundsen. Og:

- På vegne av rådet ser jeg fram til å dra rundt på skolene og høre ungdommens tanker om kommunereform, sier Amundsen.

I disse møtene legges det opp til diskusjon om alternativene kommunen har kommet fram til: Nullalternativet, Eide og Fræna, og en større Romsdalskommune.

- Fokuset vil være hvordan dette påvirker oss, og om det egentlig har noen betydning, sier Amundsen.

Ungdomsrådet skal 11. februar legge fram en rapport for kommunestyret med resultatet fra workshopene. Rapporten bygger på en undersøkelse elevene svarer på under workshopene.

- Skuffet over rådmannen

Amundsen sier for øvrig fredag at ungdomsrådet i Fræna er skuffet over at rådmannen har formidlet "en så bestemt mening om hvilket alternativ kommunen bør slå seg sammen med."


Vil ha Fræna med i storkommune

Frænarådmannen ser størst fordeler med Romsdalshalvøya.

 

Sterke reaksjoner på rådmann-innstilling

Kommunereformen skaper høg temperatur også i Fræna.

 

- Vi mener den bestemmelsen burde ventet, slik at ungdomsrådet fikk lagt frem hva Fræna-ungdommens tanker er. Vi mener det er viktig at politikerne og administrasjonen (ordfører, varaordfører og rådmann) er nøytrale når de er med ungdomsrådet for å holde workshop, slik at det ikke påvirker ungdommens refleksjoner, sier hun.

Satt seg inn i forskningen

Amundsen har deltatt på et ROR-møte med gjennomgang av funnene fra Telemarksforskning.

- I den senere tid har jeg også sjøl gått inn og satt meg bedre mer inn i saken, sier hun.