Eide: - Ser mot Romsdal

- Ungdom i Eide har generelt mer tilknytning til Romsdal enn Nordmøre.

Charlotte Kristiansen, leder i Eide ungdomsråd. 

Nyheter

Det sier Charlotte Kristiansen, leder i Eide ungdomsråd.

- Hva ønsker du for din kommune – å stå alene, gå sammen med en nabo eller to, eller bli storkommune som inkluderer Molde?

- Jeg må ærlig si at jeg har ikke gjort meg opp noen helt bestemt mening enda. Men jeg ønsker ikke at Eide skal forbli egen kommune. Da vil vi bli veldig små i forhold til andre kommuner rundt oss, sier hun.

Eide har utredet tre alternativ: Eide som egen kommune, Eide og Fræna, samt Romsdalsregionen.

- Mitt ønske er enten Eide og Fræna sammen, eller en stor Romsdalskommune. Det finnes en god del fordeler og ulemper ved begge, så før jeg gjør meg opp en helt bestemt mening, må jeg sette meg mer inn i hva de ulike alternativene vil ha å si for min kommune.

- Snakker ungdom i din kommune om kommunereformen?

- Ungdommen i Eide er informert om hva kommunereformen er, og jeg synes vi har hatt en god dialog sammen. Vi skal i gang på nytt i mars, og håper å få en tydeligere pekepinn på hva de ønsker, sier Kristiansen.

Vil mot Romsdal

Hun oppfatter at unge i Eide ønsker seg mo Romsdal, ikke mot Nordmøre.

- Eide er jo egentlig en nordmørskommune, men vi er med i utredninger både på Nordmøre og Romsdal. Generelt har ungdommen i Eide mer knytninger mot Romsdal. Derfor er vi veldig fornøyde med alternativene Eide valgte å jobbe videre med, sier hun.

Hun håper å få mer innsikt i hva ungdom flest mener, gjennom det opplegget som Ungdomsrådet planlegger for ungdom i mars.

Best i klassen?

Eide er trolig regionens beste kommune i involvering av ungdom.


Eide-ungdom best forberedt på kommunereformen

Mens noen kommuner knapt har gitt unge noen info. Sjekk beste og verste her!

 

De begynte arbeidet tidlig, allerede for ca et år siden:

  • Først var ordfører med flere vært på ungdomsskolen og informerte om kommunereformen.
  • Deretter var ungdomsrådet på skolen. De besøkte alle klassene med et opplegg med gruppearbeid. De stilte sju spørsmål, som elevene hadde gått gjennom på forhånd.
  • Ungdomsrådet samlet svarene, og presenterte disse i et foredrag på et folkemøte der ungdommens syn på kommunereformen skulle fram.

- Dette var en kjempegod måte å få fram hva ungdommen i Eide ønsket, sier Kristiansen.

Nytt opplegg for unge i mars

Hun opplyser at ungdomsrådet nå skal til med et nytt opplegg på ungdomsskolen om kommunereformen.

- Vi har startet å tenke på hvordan vi skal gjøre det, men alt er ikke på plass enda, sier hun.

God info

Leder og nestleder i ungdomsrådet sitter i ei referansegruppe som inviteres på alle kommunestyremøter der kommunereformen er tema.

- I den sammenhengen har vi fått en innføring i utredningene fra Telemarksforsking, sier Kristiansen.