Aukra: - Ønsker meg Romsdalshalvøya

- Med storkommune kan vi forbedre næringsliv, kollektivtilbud og ungdomstilbud.

Vilde Emilie Visnes, leder i Aukra ungdomsråd.  

Nyheter

Det sier Vilde Emilie Øverby Visnes, leder i Aukra ungdomsråd.

- Hva ønsker du for din kommune – å stå alene, gå sammen med en nabo eller to, eller bli storkommune som inkluderer Molde?

- Jeg mener det er best for min kommune hvis vi slår oss sammen med andre kommuner. Jeg ønsker meg Romsdalshalvøya, med Molde inkludert. Jeg mener dette er den riktige løsningen fordi det gjør en eventuell ny kommune bedre enn de gamle kommunene. Vi kan forbedre næringslivet, få et bedre kollektivtilbud, bedre tilbud til ungdom, og så videre.

- Snakker unge i din kommune om kommunereformen?

- Jeg har ikke hørt noen ungdommer snakke om kommunereformen, bortsett fra oss i ungdomsrådet.

Ikke ungdomsmøter

Som flere andre kommuner i regionen, har heller ikke Aukra hatt noen infomøter om reformen rettet mot ungdom.

- Det har vært møte om kommunereformen, men ikke rettet spesielt mot ungdom, sier Visnes. 

Hun opplyser at Aukra ungdomsråd har hatt representanter på ROR-møtene med Telemarksforsking, men sjøl har hun ikke fått utredningene derfra.