Hever fanen for Romsdalshalvøya

- Feigt og lite fremtidsrettet å ikke slå seg sammen med Molde på grunn av byskrekk, mener leder i Molde ungdomsråd.

- Personlig synes jeg kommunereform er svært spennende, så jeg har satt meg inn i den og presentert det for resten av ungdomsrådet, sier Norunn Brøste Kjersem, leder i Molde ungdomsråd. Bildet er tatt tidligere.  

Nyheter

Rbnett har spurt lederne i de ti ungdomsråda i Romsdal, Eide og Gjemnes om deres syn på kommunereformen.

Leder i Molde ungdomsråd, Norunn Brøste Kjersem, er svært engasjert i saken, og har klare synspunkt.

- Hva ønsker du for Molde? Å stå alene, gå sammen med en nabo eller to, eller i en større romsdalskommune som inkluderer Molde?

- Som leder av Molde ungdomsråd mener jeg Romsdalshalvøya er det beste alternativet for vår region. Basert på all analyse fra Telemarksforsking, er dette det beste alternativet, sier hun.

Samarbeider fra før

I tillegg peker Brøste Kjersem på at Molde har svært mange interkommunale samarbeid med nabokommunene.

- Hva skjer med de andre kommunene hvis samarbeidet ikke vedvarer, spør hun seg.

Unge pendler til Molde

Hun mener en sammenslåing til en kommune på Romsdalshalvøya er "svært  logisk for alle parter".

- Ta nabokommunene våre som eksempel. Mange ungdommer fra Fræna, Rauma, Nesset, Aukra, Misund, Eide og Gjemnes pendler, eller flytter på hybel for å gå på videregående i byen. Det er naturlig for ungdom å trekke mot de større byene, og det er ikke en trend som vil snu med det første, sier hun. 

Rådslederen peker på at trenden også gjelder voksne, siden Molde har svært stor innpendling fra folk i nabokommunene som drar på jobb i Molde.

Konkurrerer med Østlandet

Et annet poeng hun trekker fram, er at Østlandet ligger an til å få flere kommuner med over 50.000 innbyggere.

- Det er disse som blir konkurrentene våre i det nye Kommune-Norge. Derfor er det viktig at vi er robuste nok til å ha en like sterk stemme som disse i fremtiden.

Byskrekk

Norunn Brøste Kjersem har sterke synspunkt på fenomenet byskrekk, at nabokommuner frykter å slå seg sammen med Molde: 

- Personlig synes jeg det er feigt, samt lite fremtidsrettet å ikke ville slå seg sammen med Molde på grunn av byskrekk, sier hun.

Må tenke framover

Brøste Kjersem peker på at hovedmålet med kommunereformen er å skape robuste og velfungerende kommuner som leverer gode tjenester i fremtida.

- Er det da riktig å tenke på behovene i dag, og 10 år frem i tid? Eller må vi tenke langsiktig? Jeg håper politikerne kan være raus med hverandre og spille på lag. Det er tross alt viktig å se lengre enn nesetippen under en slik reform, sier hun.

- Snakker ungdom i din kommune om kommunereformen?

- Både ja og nei. Noen er svært opptatt av kommunereformen, og engasjerer seg i debatter og sammenkomster. Andre sier at "dette får politikerne bli enige om”, eller ”jeg har aldri tenkt over kommunegrensene før, så hvorfor skal jeg gjøre det nå?”

"Drive through-kommuner"

Brøste Kjersem mener det ikke betyr så mye hvor kommunegrensene går:

- Jeg opplever at de fleste synes det er rart å ha mange små kommuner, når de aller fleste romsdalskommunene er såkalte ”drive through”- kommuner. Man kjører bare gjennom dem for å komme seg dit man skal. Bortsett fra det, tenker ikke ungdom så mye over det. Det er ikke så farlig om kommunegrensa går her eller der.

Avlyste "Mini-ROR"

Ifølge ungdomsrådslederen har ikke Molde kommune arrangert noen møter der unge kan komme for å drøfte kommunereformen.


Eide-ungdom best forberedt på kommunereformen

Mens noen kommuner knapt har gitt unge noen info. Sjekk beste og verste her!

 

Molde Ungdomsråd forsøkte imidlertid å arrangere et ”mini ROR-møte” hvor alle de andre ungdomsrådene på Romsdalshalvøya var invitert.

- Men to dager før dette skulle holdes, fikk vi beskjed av Molde kommune om at vi ikke fikk lov til å holde møtet likevel. Dette ble vi svært skuffet over, sier hun.

Rådet ble i ettertid forklart at avlysningen kom fordi noen av de andre kommunene trakk seg fra samarbeidet. Men likevel:

- Molde Ungdomsråd synes det var feil å avlyse av den grunn. Det vi ungdommer mener, bør ikke ha en direkte tilknytning til det de voksne mener. Molde kommune har også senere beklaget, sier hun.

Oppdatert ungdomsråd

Selv om det ikke har vært egne møter om reformen for unge generelt i Molde, så har Molde Ungdomsråd vært invitert til tre møter om temaet.

- Disse var da Telemarksforsking la frem sine analyser i februar, da Fylkesmannen inviterte alle ungdomsrådene i ROR-samarbeidet, og dessuten et møte hvor Molde ungdomsråd ble invitert til en prat med ordfører og varaordfører, og Britt Rakvåg Roald fra ROR, sier hun. 

- Svært spennende

I tillegg til februarmøtet med Telemarksforskning, har Brøste Kjersem fått link til og papirutgave med deres analyser.

- Personlig synes jeg kommunereform er svært spennende, og har derfor satt meg inn i den og presentert det for resten av rådet, sier hun.