Aukra respekterer Sandøy-vedtaket

Politikarane i Aukra legg dødt initiativet om å ta over Ona, Orten og Sandøy.

Er dødt Etter at Sandøy kommune har vedtatt at Ona, Sandøya og Orten ikke får rive seg løs, for å bli en del av Aukra og Romsdal, droppet formannskapet i Aukra tirsdag å gå videre med dette. 

Har prioritert Ordfører Bernhard Riksfjord (Ap) og varaordfører Helge Kjøll jr (KrF), la sammen med Heidi Løklingholm (Sp) fram framlegg om at dei ville gå for Aukra og Midsund.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

– Vi fekk henvending frå Sandøy kommune om det kunne vere av interesse å utrede ei eventuell overtaking av dei tre øyane. Men formannskapet forheld seg til e-posten vi seinare fekk frå Sandøy, som viser til vedtak om at det likevel er uaktuelt å gje frå seg øyane. Eit einstemmig formannskap tek avgjerda i Sandøy til vitande, vi legg saka død, fortel ordfører Bernhard Riksfjord.


Sandøy frigir ikke småøyene

Kommunestyret i Sandøy sier nei til at de 60 innbyggerne på Ona, Sandøy og Orten får gå over til Aukra kommune.

– Det var ikkje mykje anna vi kunne gjere, realiteten i saka er no klar. Vi har sagt at Aukra kunne ta opp dette til handsaming. Rådmannen la fram ei positiv innstilling til politisk behandling. Men med vedtaket i Sandøy er ikkje dette lenger eit tema hos oss, sier Riksfjord.

Vil splitte Sandøy

Ona, Orten og Sandøya vil bli en del av Aukra.

– Vi hører til i Romsdal

Ona, Sandøya og Orten har alltid hatt ei sterk tilknytning til Aukra og Midsund.


Mot Midsund

Tirsdag kveld handsama formannskapet også framdrifta i arbeidet med kommunereforma. Her vart det einstemmig innstilt på tre punkt til kommunestyret:

Aukra kommune ser framleis Aukra-Midsund som sitt primære alternativ. Andre alternativ er Aukra som fortsatt eigen kommune. Og som eit tredje alternativ, vert drøftingar om ein større kommune på Romsdalshalvøya – med ein eller fleire andre ROR-kommunar.


Går videre med felles kommunevisjon

Hvor offensiv skal de sju romsdalskommunene være på vegne av en ny storkommune?

Odd Jørgen Nilssen (H) meinte rapporten om ein større kommune på Romsdalshalvøya var eit godt og reelt alternativ å gå vidare med. Men han trekte forslaget om å prioritere dette høgst, etter at ordførar Riksfjord (Ap), varaordførar Helge Kjøll jr (KrF) og Heidi Løklingholm (Sp) kom med eit felles framlegg om at dei ville gå for Aukra og Midsund.

Ut til folket

– Det er då tre alternativ når folket i Aukra kommune skal seie si meining. Det vert rådgjevande folkeavstemming 25. april. Der vert det vedtak om at aldersgrensa for å kunne ha si meining er satt til 16 år.