Dømt til fengsel i 3 år og 3 måneder

Familiefaren i Fræna ble dømt for å ha tent på huset sitt og for å ha satt sønnen sin i livsfare.

Brant ned Slik så eneboligen på Bergset ut etter brannen i april 2014. – Så eksplosjonsartet som den var, måtte den ha fått tilført brennbar væske eller gass, konkluderte brannteknisk sakkyndig Geir Thorsen i Romsdal tingrett.   Foto: ERIK BIRKELAND

Dette er saka
  • Natt til søndag 13. april 2014 får politiet varsel om en voldshendelse på Bergset i Fræna. Like etter meldes det om brann.
  • Familien på fire som befant seg i huset, ble berget før det brant ned. Blant dem var far til det yngste barnet. Han ble hardt skadd i brannen, men ble kort tid etter mistenkt for familievold og ildspåsettelse.
  • På riksadvokatens ordre tok statsadvokaten ut tiltale etter straffelovens § 148: ildspåsettelse med fare for menneskeliv, såkalt mordbrann. Strafferamma er 21 års fengsel.
  • Rettssaka mot romsdalingen i 40-åra går denne uka i Romsdal tingrett.
Nyheter

Mannen i begynnelsen av 40-årene, som forrige uke måtte møte i Romsdal tingrett for å ha tent på egen bolig med fare for at liv skulle gå tapt, er nå dømt.

Tingretten var enig med aktor i saken, og dømte mannen til fengsel i tre år og tre måneder.

Tiltalt for mordbrann

- Liten gutt kunne ha omkommet i brannen i Fræna.


Tente på selv

Det var natt til søndag 13. april 2014 at politiet fikk varsel om en voldshendelse på Bergset i Fræna, og like etter melding om brann. Familien på fire ble berget før huset brant ned. Far ble hardt skadd i brannen, men kort tid etter mistenkt for familievold og ildspåsettelse.

Retten finner det nå bevist at han «har brukt bar ild for å antenne en brennbar væske for å sette fyr på boligen, og det har vært fare for tap av menneskeliv».

Dommen støtter seg på forklaringen til brannsakkyndig i dette spørsmålet. Brannen var eksplosjonsartet og kunne ikke ha blitt forårsaket av en ulmebrann, heter det i dommen.

Sønnen sov

Mannens fire år gamle sønn lå og sov i sokkeletasjen da brannen startet. Retten skriver at sønnen «var i livsfare, og det stod om bare minutter da han ble reddet ut av det overtente huset».

Under rettssaken i forrige uke sa mannen at han ikke hadde noen grunn for å tenne på, og at han heller ikke hadde gjort det. Denne forklaringen festet ikke retten noen lit til, blant annet fordi mannen har endret sine forklaringer etter hvert som han har blitt presentert for nye bevis i saken.

Derimot mener retten at han helte brennbar væske ut over stua, tente på og forlot huset. Først da en nabo grep tak i ham og spurte hvor sønnen hans var, «våknet han opp», kom seg tilbake i huset og fikk sønnen ut.

– Bare snakk om minutt for liten gutt

– Erfarne brannfolk hadde aldri sett en så rask utvikling av en brann, sier brannsakkyndig i rettssaka.


Vold mot samboeren

Han ble også dømt for å ha utøvd vold mot sin daværende samboer. I forkant av brannen kranglet de voldsomt, og han slo henne med knyttet neve i ansiktet mens dattera hennes så på.

Da kvinna etter hvert klarte å stikke av fra boligen, sprang han etter og spente bein på henne. Han slo henne flere ganger i ansiktet og tok kvelertak på henne. Først da dattera i huset kom ut, lot han samboeren gå.

Flere av vitneforklaringene støttet opp under beskrivelsen av ham som sterkt beruset og i psykisk ubalanse i disse timene. Han «hadde forandret personlighet» og var «aggressiv og voldelig mot fornærmede, fremstod som deprimert og var heller ikke seg selv på andre måter», heter det i dommen.

Kjørte bil

I tillegg ble han dømt for å ha brukt hasj og for å ha kjørt bil i ruspåvirket tilstand.

Noen timer før brannen kjørte han en lengre strekning, på tross av at han var sterkt ruset. Også tidligere har han kjørt bil over lengre strekning i slik tilstand.

I tillegg til fengselsstraffen, ble mannen dømt til å betale ei bot på 10.000 kroner. Han fradømmes også retten til å kjøre motorvogn i tre år. I tillegg må han betale sin tidligere samboer oppreisningserstatning på 20.000 kroner.

Romsdal tingrett ble ledet av Svein Eikrem.

Anker

Ifølge forsvarer Øyvind Panzer Iversen vil tiltalte anke:

– Det går på skyldspørsmålet. Han er overrasket over at retten mener han har tømt en brennbar væske utover stua og tent på med en fyrstikk, til tross for at ingen har sett ham tenne på, og at det ikke er funnet spor av slik væske. Han mener også det ikke kan utelukkes en elektrisk årsak.

– «Alle» tror han tente på

– Det mangler både motiv og tekniske bevis, påpekte forsvareren hans.