Lager sikkerhetssenter

Arbeidere som skal utføre jobber mens trafikken suser tett forbi, skal få opplæring og trening ved et nytt sikkerhetssenter på Åndalsnes.

Testtunnel: Den nedlagte Runehammertunnelen ved Veblungsnes i Rauma vil bli brukt til opplæring og øving når det planlagte sikkerhetssenteret på Åndalsnes kommer i virksomhet. – Vi skal gi folk trening i å utføre arbeidsoppgaver i utsatte situasjoner langs vegene, sier Helene Rødseth i Nordveggen.   Foto: Kjell Langmyren

Nyheter

Arbeidere som skal utføre jobber i utsatte situasjoner langs vegene, må trenes i å takle å ha trafikken tett innpå livet samtidig som de skal håndtere verktøy og arbeide. I dag finnes det ikke noen etablert treningsskole for risikoarbeid. Det vil utviklingsselskapet Nordveggen på Åndalsnes gjøre noe med.

– Vi arbeider med å etablere et sikkerhetssenter på Åndalsnes. Før jul hadde vi et møte i Ålesund med flere mulige samarbeidspartnere. Vi har under opprettelse et eierselskap med fire-fem aktører fra ulike bransjer, opplyser daglig leder Helene Rødseth i Nordveggen til Romsdals Budstikke.

– Hva skal sikkerhetssenteret drive med?

– Meningen er å lage et simulatorsenter for temaet: Sikkerhet innen ferdsel. Et slikt kurs- og treningssenter kan tilby opplæring og praktisk trening i hvordan man utfører ulike operasjoner i utsatte situasjoner på vegene. Bedrifter som tar på seg ulike oppdrag der arbeidere skal jobbe samtidig som trafikken går forbi, har behov for at ansatte får opplæring og trening før de slippes ut i trafikken. Sikkerheten til ansatte er viktigst. Så vidt jeg vet, finnes det ikke noe liknende sikkerhetssenter i landet, forklarer Helene Rødseth.

– Hvorfor legges et slikt senter til Åndalsnes?

– I Rauma er vi heldig som har ett av de ledende miljøene innen vegsikring; Arvid Gjerde AS i Innfjorden. Bedriften har vært sentral i planleggingen av sikkerhetssenteret. Et annet element er at den nedlagte Runehammertunnelen, like vest for Veblungsnes, er den eneste tunnelen i landet som er godkjent som øvingstunnel for brann. Vi tar mål av oss for å dekke et nasjonalt behov for denne typen sikkerhetsopplæring.

– Hvem vil et sikkerhetssenter være interessant for?

– Som sagt; for bedrifter som har ansatte som driver arbeid i utsatte situasjoner langs vegene. I tillegg tror vi senteret vil være interessant for transportbransjen. Et slikt senter vi naturlig ha koplinger inn mot Vegdirektoratet og Statens vegvesen, sier Helene Rødseth.