21 til blir permittert

Glamox permitterer ytterligere 21 produksjonsmedarbeidere ved fabrikken i Molde på ubestemt tid, i tillegg til de 15 som ble permittert mot slutten av fjoråret.

Nye kutt – Vi har sett oss nødt til å ta en ny runde med permitteringer, sier konsernsjef Rune Marthinussen i Glamox.  Foto: ERIK BIRKELAND

Nyheter

Det opplyser konsernsjef Rune Marthinussen i Glamox til Romsdals Budstikke.

– Vi er rammet av kraftig ordrenedgang innenfor olje og gass, som de fleste andre i denne bransjen, sier Rune Marthinussen.

 Han venter en betydelig lavere omsetning innenfor dette segmentet framover, i forhold til det Glamox har hatt. Det rammer spesielt Molde.

– Av omsetningen til fabrikken i Molde, er 30–35 prosent relatert til olje og gassvirksomheten, sier Rune Marthinussen.

Glamox permitterer 16

Har sendt ut permitteringsvarsel på ubestemt tid til 16 ved fabrikken i Molde.


Ubestemt tid

Når de 36 permitteres på ubestemt tid, er det ifølge Rune Marthinussen fordi en ikke ser noen snarlig bedring innenfor olje og gass.

– Vi vil følge nøye med hvordan dette vil utvikle seg videre. Men vi tror det vil ta tid. Det er vanskelig å se for seg at vi får store endringer nå, sier Rune Marthinussen.

200 igjen

I løpet av to uker vil 36 produksjonsmedarbeidere være permittert. Dermed vil det være igjen ca. 200 medarbeidere i produksjonen ved fabrikken i Molde.

– Vi varslet permittering av 15 medarbeidere i november i fjor. Vi har nå sett oss nødt til å ta en ny runde, sier Rune Marthinussen, som opplyser at en har løpende dialog med fagforeningene om situasjonen.

Lyspunkt

Glamox-sjefen framholder at det fortsatt er lyspunkt innenfor marine og offshore, med en fortsatt bra ordreinngang når det gjelder handelsskip.

Ser lys framtid for Glamox

– Vi må bli enda mer internasjonal, sier den nye toppsjefen.


Lengre permittering

Både NHO og LO har overfor Regjeringen gitt uttrykk for at de ønsker å få utvidet permitteringsperioden til 52 uker, men dette ønsket er så langt ikke imøtekommet.

– Det ville være en stor fordel om permitteringstida ble utvidet. Det er viktig å ha fleksibilitet i forhold til at en har håp om at markedet skal snu, og at en ikke mister kompetanse, sier Rune Marthinussen.

Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen, som kommer mot slutten av 2016 og 2017, er ifølge Rune Marthinussen et lyspunkt innenfor olje- og gassegmentet. I den store sammenheng utgjør det imidlertid et relativt lite volum.

– Vi har en rammeavtale med Statoil, sier Rune Marthinussen.

Yrkesbygg

Når det gjelder den såkalte PBS-divisjonen i Glamox, som leverer belysningsløsninger til yrkesbygg på land, opplyser Rune Marthinussen at det er «business as usual».


Glamox forbedret resultatet igjen

Men ordretilgangen for offshore-avdelingen er dårligere enn tidligere.