Molde-firma knuste IT-gigant i retten

Gründerne og eierne bak Tryiton er tilkjent over seks millioner kroner etter dårlig jobb fra CGI Norge.

Vant også i lagmansretten Iver Torgnes Johansen (t.v.) og Vegard Taklo har nå gått seirende ut av to rettslige runder mot IT-selskapet CGI norge. Nå håper de å legge konflikten bak seg.  Foto: Privat

Romsdals Budstikke skrev om nysatsingen Tryiton fredag 12. august 2011. 

Nyheter

En årelang strid mellom gründerbedriften Shopple, opprinnelig kalt Tryiton, og IT-giganten GCI, er etter alle solemerker over. Borgarting lagmannsrett gir de to Molde-mennene Vegard Taklo og Iver Torgnes Johansen fullt medhold.

De sto bak bedriften Tryiton, som i 2011 gikk på nett med en ny løsning for handel av klær. Det var CGI Norge som skulle levere den datatekniske løsningen bak nettbutikken.

Romsdalinger bak ny motesatsing

Musikken har Spotify. Videoene har YouTube. Klær har nå fått Try it on. Og det er to romsdalinger som står bak.


Leverte ikke godt nok

Det ble inngått en avtale om hva som krevdes av løsningen og hva som skulle betales for det hele. Det ble også satt opp datoer for når de forskjellige delene skulle være klare.

Ut over våren og sommeren 2011 ble det tydelig at CGI Norge ikke klarte å opprettholde framdriftsplanene, og det ble også oppdaget en rekke feil og mangler på de tekniske løsningene.

Etter en svært «humpete» start for gründerbedriften og den nye nettsatsingen, bestemte Taklo og Johansen for å fjerne den fra nett. De bestemte seg også for selv å ta hånd om videre utvikling og drifting, og ba derfor om å få filene oversendt fra CGI.

Endte i retten

IT-giganten mente imidlertid at Shopple/Tryiton ikke hadde gjort opp for seg, og partene endte derfor med en pengekrangel, som til slutt endte i retten. I slutten av november 2014 fikk Taklo og Torgnes medhold i Oslo tingrett, og CGI Norge ble dømt til å tilbakebetale det de hadde fakturert og fått betalt for, i tillegg til å betale erstatning og saksomkostninger. Totalt ble dette godt over fire millioner kroner.

CGI valgte å anke saken, men i desember kom Borgarting lagmannsrett fram til samme konklusjon som tingretten; de mente CGI ikke hadde gjort jobben de hadde avtalt og fått betalt for å gjøre, og at de dermed måtte tilbakebetale – samt erstatte tapet Shopple-gründerne hadde blitt påført. Den eneste forskjellen er at lagmannsretten øker nivået på beløpet – dermed må IT-giganten nå betale Molde-gründerne rundt 6,7 millioner kroner.

– En lettelse

Vegard Taklo er svært fornøyd med beslutningen, sier han til Romsdals Budstikke.

– Det er en lettelse å ha fått denne dommen.

– Var dere trygge på at det ville gå deres veg?

– Ja, vi hadde forventet at utfallet ville bli omtrent det samme som i tingretten, men samtidig var vi klar over at det alltid er usikkerhet heftet ved slike prosesser, så helt trygge kunne vi ikke være.

– Har det vært belastende å være i en sak mot en IT-gigant som CGI?

– Det er litt skremmende å havne i en slik situasjon mot en så stor aktør. Samtidig vet vi at vi heldigvis har et veldig godt fungerende rettsvesen i Norge, som gjør at også vi som er små har en sjanse i slike tvister, sier Taklo.

Aleine

De to gründerne har stort sett stått aleine i denne saken. En ekstern investor som kom inn i selskapet i 2012 var eneste støttespiller – sammen med deres juridiske ekspertise.

– Det er alltid en belastning å være i en slik rettsprosess, samtidig har vi hatt veldig fokus på å være løsningsorienterte. Prosessen har pågått i mange år, og vi kunne ikke bare sette oss ned og vente på utfallet. Vi har klart å balansere dette med andre prosjekter på en god måte, synes jeg.

– Kan det bli aktuelt å etablere noe tilsvarende som Tryiton?

– Da det oppsto en tvist måtte vi legge konseptet på is og heller drive på med andre ting ved siden av. Men det har hele vegen vært intensjonen å starte opp igjen ved avsluttet rettsprosess.