Fylkesmannen kritiserer Kristiansund

For at de avslo innsynsbegjæringen VG hadde til ordførerens tekstmeldinger.

Tekstmeldingene Hva inneholdt tekstmeldingene daværende ordfører i Kristiansund, Per Kristian Øyen (bildet), sendte til Jan-Erik Larsen, Jonas Gahr Støre og Knut Storberget? Det har VG bedt om innsyn i. Kristiansund kommune har avslått innsynsbegjæringen. Nå har saka blitt behandlet hos Fylkesmannen.  Foto: Erik Birkeland

Nyheter

VG ba i februar om å få se daværende ordfører Per-Kristian Øyens tekstmeldinger angående sjukehussaka.


De fikk avslag på innsynsbegjæringen, og klaget på avslaget. Først i november havnet klagen hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Nå melder Tidens Krav at klagen er behandlet.


SMS-ene ingen får se

Hadde Kristiansund kommune rett til å avvise VGs begjæring om å få innsyn i SMS-meldingene daværende ordfører Per Kristian Øyen sendte om sjukehussaka?


VG ba om å få se tekstmeldingene fra Øyens mobiltelefon for perioden 23. august 2014 til 1. januar 2015 når det gjaldt kommunikasjon Øyen hadde hatt med Jan-Erik Larsen og de sentrale Ap-politikerne Jonas Gahr Støre og Knut Storberget.

Kristiansund kommune har opplyst at de ikke har tilgang til SMS-ene. Fylkesmannen har derfor ikke mulighet til å vurdere innholdet i dem, men skulle vurdere om kommunens rutiner rundt journalføring i henhold til offentlighetsloven hadde vært gode nok.

"Når en tjenestemann- eller kvinne ikke oppfyller pliktene sine etter offentlighetsloven eller arkivloven, må kommunen ta tak i dette." skriver Fylkesmannen.

Får kritikk

I brevet fra Fylkesmannen heter det blant annet: "Denne saken har vært håndtert på en lite tillitsvekkende måte og fylkesmannen ber kommunen ta saken til etterretning når det gjelder rutiner og kultur for journalføring, samt etterlevelse av offentlighetsloven."

Fylkesmannen mener også at det har tatt uforsvarlig lang tid å behandle klagen; ni måneder.


Nektet for samtaler med Jan-Erik Larsen

Dahl: "Øyen forsøker å lyve seg ut av en virkelighet hvor kameraderiet er tydelig"