På topp i trivsel

Trivselen er høy blant elevene ved alle de videregående skolene i Romsdal. Helt på topp: Gjermundnes-elevene.

Sammensveiset gjeng Mer enn halvparten av elevene ved Gjermundnes videregående skole bor på internat. Rektor Aadne Haarr mener elevene ved en liten skole kommer tettere innpå hverandre og trives bedre. Bildet er tatt da forrige skoleår.  Foto: Olav Skjegstad

Nyheter

Er du elev ved en videregående skole i Romsdal? Da er sjansen stor for at du har det som plommen i egget i skolehverdagen. I den store, årlige elevundersøkelsen svarer elevene selv hvor godt de trives på skolen.

Svarene viser at elevene selv gir trivselen høyest poengscore av samtlige element ved skolegangen. For Møre og Romsdal som helhet, får trivsel poengkarakteren 4,3.

Spiser middag i lag

Blant de videregående skolene i Romsdal, plasserer Gjermundnes videregående skole seg helt på topp med poengkarakteren 4,6.

– Vi er en liten videregående skole med bare 130 elever. 70 av elevene bor på internat på skolen. Vi spiser frokost, lunsj og middag i lag. Gjengen som er her, kommer tettere innpå hverandre enn jeg tror elever ved de store videregående skolene gjør. Elevene på Gjermundnes opplever nok et sterkere fellesskap og en sammenknytning, forklarer rektor Aadne Haarr til Romsdals Budstikke.

Gjermundnes videregående skole har blant annet tilbud innenfor hest og hovslageryrket.

– Elevene som er her med hesteinteressene sine, er ungdom som er vant til å ta ansvar og jobbe, morgen som kveld. Det er ei aktiv, interessert og ressurssterk elevgruppe, sier rektor Haarr og tror det gjenspeiler seg i trivselen.

Slik svarer elevene

Slik har elevene selv rangert trivselen ved skolen sin (0 er dårligst, 5 er best):

  • Gjermundnes: Vgs: 4,6
  • Rauma Vgs: 4,4
  • Fræna Vgs: 4,4
  • Romsdal Vgs: 4,3
  • Molde Vgs: 4,3

Gjennomsnitt alle videregående skoler i Møre og Romsdal: 4,3.

Tallene som framkommer i den årlige rapporten om kvaliteten i den videregående skolen, er oppløftende, mener ungdomspolitiker Syver Hanken (20). Han er medlem av utdanningsutvalget i fylkeskommunen, og er glødende opptatt av hvordan ungdom har det på videregående skole.

Stiller krav til ungdom

– Når vi leser rapporten fra skolene og ser svarene fra elevundersøkelsen, er det godt å se at mange elever har det veldig bra i den videregående skolen. Vi hører at mange snakker om karakterpress. Jeg ser det sånn at når folk trives på skolen, liker de å bli stilt krav til. Elevene legger merke til at fylkeskommunen som skoleeier stiller krav. Stiller du krav til elevene, viser du at du setter pris på elevene, sier Syver Hanken som selv er student ved Norges Handelshøyskole i Bergen.