Oppretter høgskolefond

Fylkestinget har vedtatt å opprette et høgskolefond på 10 millioner kroner.

Høgskolefond på 10 millioner kroner skal blant annet benyttes til doktorgradstipend.  Foto: Olav Skjegstad

Nyheter

Fondet skal i en treårsperiode benyttes til doktorgradstipend og infrastruktur som bidrar til omstilling i næringslivet og offentlig innovasjon. Det er høgskolene sjøl som skal utpeke satsings- og fagområdene.

For utdanninger som rettes mot næringslivet skal næringslivet bidra med minst 20 prosent av totalkostnaden. Høgskolene må søke om midler hvert år når nye stipendiater skal ansettes. Det er fylkesutvalget som behandler søknadene og vedtar bevilgning av midler fra fondet.