Beregner kostnadssprekk på en kvart milliard for Nordøyvegen

Den nyeste rapporten beregner at Nordøyvegen blir 261 millioner kroner dyrere enn først antatt.

  Foto: Statens vegvesen

Nyheter

Det var smp.no som først omtalte saken.

Den etterlengtede KS2-rapporten, den siste kvalitetssikringsrapporten framarbeidet av konsulentene fra Veritas, legger fram nedslående tall.

Medregnet et usikkerhetsavsetting på 10 prosent konkluderer rapporten med at prisen på prosjektet vil være rett under 3,6 milliarder kroner. Hvis man ser bort fra usikkerhetsavsettingen er summen i underkant av 3,2 milliarder kroner.

Vegvesenet mener at differansen mellom dagens sum og det som ble anslått i 2013 (2,9 milliarder), i hovedsak skyldes høyere økning i anleggsprisene enn antatt.

- Det siste kostnadsanslaget er basert på siste kostnadstall fra nye samferdselsprosjekt, skriver fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik i et notat som i dag blir sendt ut til alle medlemmene av fylkestinget, skriver smp.no.