Vil vente med Nordøyvegen

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik foreslår å ta et hvileskjær.

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik vil utsette vegprosjekt som ikke er påbegynt og ikke har endelige kostnadsoverslag. Foto: Per Tormod Nilsen 

Nyheter

Fylkesrådmannen la i formiddag fram forslag til budsjett og økonomiplan for 2016. Fylkesrådmann Guttelvik sier det er behov for å ta det han kaller et hvileskjær med nye store investeringer i 2016.

Stopper ikke planleggingen

- Prosjekt der det ikke foreligger endelige kostnadsoverslag og som ikke er påbegynt, foreslår vi å utsette. Det omfatter blant annet Nordøyvegen, Ålesund vg skole,  Gjermundnes skole, Ørsta vg skole og Borgund vg skole. Vi stopper ikke planleggingen av Nordøyvegen, men Nordøyvegen kan tidligst vedtas av Stortinget høsten 2016, sier fylkesrådmann Guttelvik.

- For å få økonomiplanen i balanse kan vi ikke legge inn prosjekt vi ikke vet hva koster, sier Guttelvik.

Mest til Romsdal vgs

Fylkeskommunen skal likevel investere for 2,1 milliarder kroner i 2016. De største investeringene neste år blir i fylkesveger og utbyggingen av Romsdal vg skole som får 231 millioner til investeringer neste år. Totalt vil utbyggingen av Romsdal vg skole koste nærmere 500 millioner kroner.

De største utfordringene fylkeskommunen møter neste år er ferjedriften, sikring av tunneler, vedlikehold av fylkesvegene.

Langt fram for operahus

Også nytt opera-og kulturhus i Kristiansund ligger fram i tid.

- Ettersom det ikke ligger planleggingsmidler til operabygg i statsbudsjettet, blir det neppe aktuelt med driftsmidler til nytt opera-og kulturhus før 2019. Men vi forholder oss til at fylkestinget har vedtatt medfinansiering av nytt opera-og kulturhus i Kristiansund. Våre hensikter er de beste, sier Guttelvik.

Møre og Romsdal fylkeskommune har 4 milliarder kroner i gjeld. Fylkesrådmannen advarer mot å øke lånegjelda kraftig.