Rolf Jonas Hurlen (H) gjenvalgt som ordfører

Med 12 stemmer ble Rolf Jonas Hurlen (H) torsdag ettermiddag gjenvalgt som ordfører i Nesset. Hurlen tar dermed fatt på sin tredje periode som ordfører.

Rolf Jonas Hurlen (H) går på en ny ordførerperiode, her t.h. sammen med Edmund Morewood (Sp) som varaordfører.  Foto: Kjell Langmyren

Nyheter

- Jeg gleder meg, vi har mange spennende og store oppgaver foran oss, sa den nyvalgte ordføreren og takket for tilliten.

Toril Melheim Strand (Ap) var motkandidat på ei fellesliste mellom Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Innbyggerlista. Jan Ståle Alme (Innbyggerlista) oppfordret å stemme på henne, slik at Nesset kunne få sin første kvinnelige ordfører.

Melheim Strand fikk 9 stemmer, som tilsvarer plassene til Ap (7), Frp (1) og Innbyggerlista (1).

Stemmetallet Hurlen ble valgt med, tilsvarer plasstallet til H (6), Sp (4) og KrF (2). Det var hemmelig valg med stemmelapper.

Morewood varaordfører

Edmund Morewood (Sp) ble valgt til varaordfører. Også han ble gjenvalgt og fikk 12 stemmer.

Her var det to motkandidater. Toril Melheim Strand (Ap) ble foreslått av Jan Ståle Alme  og fikk 6 stemmer. Anders Torvik ble foreslått av Ap sjøl og fikk 3 stemmer.

Enig om formannskapet

Det nye formannskapet med sju plasser ble valgt ved avtalevalg etter forholdstallsprinsippet. Her stilte Ap, Frp og Innbyggerlista felles liste (9 plasser i kommunestyret), likedan stilte H og Sp felles liste (10 plasser), mens KrF (2 plasser) stilte egen liste. Ordføreren fremma et samla forslag til formannskap som ble enstemmig vedtatt.

Formannskapet består av ordfører Rolf Jonas Hurlen (H), varaordfører Edmund Morewood (Sp), Kari P. F. Øverås (Sp), Toril Melheim Strand (Ap), May Tove Bye Aarstad (Ap), Anders Torvik (Ap) og Svein Atle Roset (KrF).

Les mer i fredagens utgave av Romsdals Budstikke.