Full støtte til Geir Inge Lien

formannskapet i Vestnes får kvinneflertall. Og Geir Inge Lien fortsetter som ordfører.

Både ordfører og varaordfører ble klappet inn av et enstemmig kommunestyre.  Foto: Olav Skjegstad

Geir Inge Lien  Foto: Olav Skjegstad

Nyheter

Senterpartiet gjorde et brakvalg i Vestnes, og på bakgrunn av dette resultatet var det ingen som ville utfordre Geir Inge Lien.  Randi Bergundhaugen (H) ble valgt som varaordfører. Heller ikke her ble det fremmet motkandidat.

Utfordringer i kø

Geir Inge Lien takket for tilliten og ser fram til fire spennende og krevende år. Han lovet å gjøre sitt beste perioden som kommer, der utfordringene står i kø. Geir Inge Lien ser fram til godt samarbeid med alle.

-Det blir en krevende periode, men vi skal få det kjekt, sa Geir Inge Lien.

Stor enighet

Valget av formannskap viste også stor enighet. Det består av fire kvinner og tre menn. Det nye Vestnes formannskap består av Geir Inge Lien, Randi Bergundhaugen, Karsten Gjerde (KrF), Aud Bergdal (Ap), Hilde Legernes (Sp), Martin Kjøpstad (V) og Anne Marie Fiksdal (Frp).

Stig Holmstrøm (Ap) ble valgt til leder av Kontrollutvalget. Knut Flølo (Frp) skal lede Planutvalget.