Miljøaksjon med svele

Natur og ungdom mot store fjordkryssingsprosjekt og trafikkøkning, for nullutslippsferjer og svele.

Natur og ungdom "Ja til svele, kaffi og kvil – Nei til atter meir bil!" stod det på Natur og Ungdoms banner.   Foto: Privat

Nyheter

Natur og ungdom aksjonerte i dag mot ferjefri E39, og markerte seg på ferja mellom Vestnes og Molde.

- Vi aksjonerte på ferja med utdeling av sveler, og med budskapet "Ja til svele, kaffi og kvil – Nei til atter meir bil!", forteller Einar Helland Berg.

Åtte lokale medlemmer og to fra sentralstyret i Natur og ungdom  prøvde slik å få i tale trafikkantene.

- Vårt syn er at å fjerne ferjene, for så i stedet å bygge tunneler, bruer og nye, store motorveger på E39, vil føre til stor trafikkøkning og dermed økte klimagassutslipp. Vi vil heller satse på nye null- og lavutslippsferjer – da kan folk slappe av med kaffe og en svele uten store utslipp, sier Helland Berg.

Natur og Ungdom framhever at teknologien blir stadig bedre, så null eller lite utslipp fra ferjetrafikk er mulig.

- Ferjer som går på batteri er framtida. På lengre strekninger kan man ha lavutslippsferjer med hybridteknologi, enten batteri og diesel eller batteri og gass, sier Helland Berg.

Og viser til at det allerede i dag går elektrisk batteriferje mellom Lavik og Oppedal på E39 i Sogn og Fjordane, helt uten utslipp.

- Slik er det i dag teknisk mulig og lønnsomt å redusere klimagassutslippene fra norske ferjer med tre fjerdedeler, i følge en rapport fra Siemens og Bellona, poengterer miljøforkjemperne.