HV-slutt vil koste 600 millioner kroner

Forsvaret må betale 600 millioner kroner hvis Setnesmoen leir skal avvikles, bygningene saneres og jordarealene rundt leiren føres tilbake til landbruksformål.

Generalinspektøren for Heimevernet, Tor Rune Raabye (t.v.) og stabssjef ved HV11 på Setnesmoen, Ivar Hatlelid, møtte i formiddag de ansatte ved Setnesmoen leir og drøftet forsvarssjefens forslag om å legge ned leiren.  Foto: Richard Nergaard

Nyheter

Beløpet bekreftes av stabssjefen ved Heimevernsdistrikt 11, major Ivar Hatlelid.

– Vi har fått et røfflig estimat over hva det vil koste å tilbakeføre leiren og arealene rundt til sitt opprinnelige formål. Beløpet innebærer full sanering av bygningsmassen, opprydding og tilbakeføring av området, sier Ivar Hatlelid.


Kjemper for 33 arbeidsplasser

Forsvarssjefen vil stenge Setnesmoen. De ansatte slåss for at 33 arbeidsplasser ikke skal forsvinne fra Rauma.

I formiddag møtte de ansatte ved HV11 Møre og Fjordane heimevensdistrikt ledelsen for å få høre begrunnelsen forsvarssjefen har for å foreslå at HV11 avvikles og legges ned. Generalinspektøren for Heimevernet, Tor Rune Raabye, var på Setnesmoen og forklarte forsvarssjefens innstilling.

33 ansatte kan miste jobben på Setnesmoen dersom forslaget fra forsvarssjefen blir godkjent av Stortinget. De ansatte vil få tilbud om jobb andre steder i landet i Forsvaret, bekrefter stabssjef Hatlelid.


– Løpet ikke kjørt for HV-11

Rauma-ordfører Lars Olav Hustad (H) lover knallhard innsats for å beholde aktiviteten på Setnesmoen