Statnett går for trinnvise strømtiltak for Nyhamna

Vil bygge ny transformatorstasjon i Isfjorden og ny linje til Fræna.

  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

I en konseptvalgutredning sendt til Olje- og energidepartementet anbefaler Statnett å styrke kraftforsyningen til Nyhamna gjennom flere trinn.

Ny transformator

Første trinn er bygging av ny transformatorstasjon i Isfjorden og oppstart av konsesjonsprosessen på ny 420 kilovolt-linje mellom Isfjorden og Fræna.

– Det viktigste slik vi ser det nå er å ha en plan som hurtigst bedrer leveringspåliteligheten til Nyhamna samtidig som vi gjennom prosjektutviklingen forbereder oss til å møte de fremtidige behovene, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett i en pressemelding.

Dagens løsning

Kraftforsyningen til Nyhamna er i dag ensidig forsynt gjennom en 420 kilovolt-ledning fra Viklandet, men med mulighet for noe reserveforsyning gjennom 132 kilovolt-nettet.

Den pågående utvidelsen av anlegget på Gossen gir et større energibehov – samtidig som driftsstans på grunn av feil vil få enda større negative konsekvenser.

– Det haster

Organisasjonen Norsk olje og gass har gitt tydelig beskjed om at det haster å få på plass en ny kraftlinje.

– En robust løsning må realiseres så raskt som mulig, sa Kitty Eide, kommunikasjonssjef for drift og prosjekt i Shell, til Rbnett i begynnelsen av juli.


Refser Statnett for nedprioritering av Nyhamna

Krever rask bygging av ny kraftlinje til Nyhamna.


Gjennom sin anbefaling til Olje- og energidepartementet mener Statnett at de nå kommer kravet i møte gjennom å velge løsningen som hurtigst bedrer leveringspåliteligheten til Nyhamna.

Dette er planene

«Første trinn er bygging av ny Isfjorden transformatorstasjon og oppstart av konsesjonsprosessen på ny 420 kV ledning mellom Isfjorden og Fræna ved å sende melding på denne ledningen. En ny stasjon i Isfjorden vil redusere konsekvensene av langvarige feil i sentralnettet, gjennom økt kapasitet til reserveforsyning fra 132-kV nettet. Dette tiltaket kan stå ferdig tre til fire år tidligere enn tiltak som gir full N-1. Ved å sende melding på ledningen, vil man samtidig kunne opprettholde fremdriften til en N-1 løsning», skriver Statnett i en pressemelding.


Styrker kraftforsyningen til Nyhamna

Ny kontrakt verdt 190 millioner kroner skal sikre stabil strømtilførsel til Nyhamna.


Etter at en ny 420 kilovolts kraftledning mellom Isfjorden og Fræna er bygd vil da gassaktørene kunne dublere dagens industriradial mellom Fræna og Nyhamna. Dette vil da gi en fullverdig N-1 løsning til Nyhamna, skriver Statnett.

– God dialog

– Vi har hatt god dialog med nåværende og framtidig operatør på Nyhamna, Istad Nett som regional utredningsansvarlig og lokale myndigheter og nettselskap for å kartlegge behov og hvilke muligheter vi har for å bedre leveringspåliteligheten til Nyhamna, sier konserndirektør Borgen.


Utreder ny linje til milliarder

Statnett vurderer Viklandet-Nyhamna, Isfjorden-Nyhamna eller Ørskog-Nyhamna.


Hovedalternativene som er vurdert i Statnett sin konseptvalgutredning er:

• Trinnvis utbygging hvor første trinn er å bygge en ny transformatorstasjon i Isfjorden, og deretter eventuelt bygging av en ny 420 kV kraftledning mellom Isfjorden og Fræna. For en fullverdig N-1 løsning kan gassaktørene dublere dagens industriradial mellom Fræna og Nyhamna, som eies av Ormen-Lange lisensen.

• Ny 420 kV-ledning og sjøkabel fra Ørskog til Nyhamna.

Du kan lese hele konseptvalgutredningen her (ekstern lenke).