Shell: - Nå skal vi lese kraftrapporten

Vil ikke si noe ennå om Statnetts kraft-forslag for Nyhamna.

Vil avvente Shell fikk torsdag konseptvalgutredningen fra Statnett i hendene og vil ikke komme med noen umiddelbar kommentar på deres anbefaling. – Vi vil nå nøye lese gjennom KVU-rapporten, sier kommunikasjonssjef for drift og prosjekt i Shell, Kitty Eide. Bildet er tatt tidligere.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

I en konseptvalgutredning sendt til Olje- og energidepartementet anbefaler Statnett å styrke kraftforsyningen til Nyhamna gjennom flere trinn (se egen sak).

Dagens løsning er sårbar

Både Shell og Organisasjonen Norsk olje og gass har flere ganger gitt tydelig uttrykk for at det haster med å få på plass en løsning for Nyhamna. Seinest torsdag formiddag skriver kommunikasjonssjef for drift og prosjekt i Shell, Kitty Eide, følgende til Romsdals Budstikke:


Statnett går for trinnvise strømtiltak for Nyhamna

Vil bygge ny transformatorstasjon i Isfjorden og ny linje til Fræna.

– Forsyningssikkerheten til Nyhamna har vist seg å være svak, anlegget har vært stengt ned grunnet flere lange avbrudd de siste fem årene. Shell mener at linja over Meisalfjellet er særlig sårbar, slik historien også har vist. Derfor er det viktig at Statnett iverksetter riktige tiltak så raskt som mulig.

Den beste løsningen?

Selv mener Statnett at de med anbefalingen om bygging av linje mellom Isfjorden og Fræna nå anbefaler løsningen som hurtigst bedrer leveringspåliteligheten til Nyhamna.


Refser Statnett for nedprioritering av Nyhamna

Krever rask bygging av ny kraftlinje til Nyhamna.

Dette har ikke Shell noen umiddelbare kommentarer til. På forespørsel fra Romsdals Budstikke om hva de tenker om Statnetts anbefaling, svarer de:

– Vi har i dag mottatt et eksemplar av KVU-rapporten som Statnett har utarbeidet. Shell har sammen med Gassco gitt bidrag og innspill i forbindelse med KVU-prosessen. Vi vil nå nøye lese gjennom KVU-rapporten.

Omfattende og kostbart

Olje- og energidepartementet skal nå gjennomføre en høring på Statnetts anbefalinger før de selv kommer med en uttalelse. Endelig beslutning på kraftløsning for Nyhamna er forventet å komme om cirka to år.

Prisen på en ny kraftløsning vil komme på cirka 1,75 milliarder kroner.