Cuba vedtar sin første dyrevernlov

Cuba har vedtatt sin første lov om dyrevern. Men hanekamp og ofring av dyr i religiøse seremonier skal fortsatt være tillatt.
Utenriks

Den nye dyrevernloven betraktes som en stor seier for sivilsamfunnet siden det er sjelden at deres krav blir godtatt som lov i det kommuniststyre landet.

For to år siden deltok rundt 500 mennesker i en demonstrasjon med krav om en dyrevernlov. Det var første gang en slik uavhengig demonstrasjon ble godkjent.

Den nye loven har som mål å øke bevisstheten om dyrevelferd og åpner for strenge bøter. Hundekamp blir forbudt, men hanekamp, som det er lang tradisjon for på Cuba, vil fortsatt være tillatt, så lenge godkjente statlige organisasjoner sponser dem.

Også ofring av dyr i seremoniene til Santeria, religionen fra Nigeria som ble brakt til Cuba av slaver i sin tid, vil fortsatt være tillatt.

(©NTB)