Domstolsdirektør ønsker strakstiltak i rettspsykiatrien

Trondheim (NTB): Domstolsadministrasjonens direktør Tor Langbach ønsker strakstiltak for å bedre norsk rettspsykiatri.
Innenriks

Det er naturlig at domstolsadministrasjonen raskt diskuterer slike tiltak med riksadvokaten, sier Langbach i et intervju med Adresseavisen.


Det første man bør gjøre er å be de to sakkyndige jobbe hver for seg, for å sikre to uavhengige vurderinger av tiltalte, sier Langbach.


– I alle saker oppnevnes de to sakkyndige nettopp fordi rettspsykiatri ikke er en eksakt vitenskap. Jeg har i mange år kritisert rettspsykiatrien for at man alltid er enige. Det første man kan gjøre er å si at man forventer to uavhengige erklæringer. Det er gratis, og det kan iverksettes veldig raskt, sier Langbach.


Domstolsadministrasjonens direktør etterlyser også en gjennomgang av lovverket.


– Vi har gitt rettspsykiaterne en avgjørende makt som de har sagt at de ikke ønsker å ha. Justisministeren har sagt at et utvalg skal se på norsk psykiatri, og det er noe jeg ser fram til. Dette er endringer jeg har etterlyst i mange år allerede, sier Langbach til Adresseavisen. (©NTB)