Regjeringspartiene avviser sykehusforslag

Oslo (NTB): Stortinget gikk tirsdag, på siste møtedag før jul, nok en runde om sykehussammenslåingen i Oslo. Nok en gang avviste de rødgrønne opposisjonens forslag om å bremse prosessen.
Innenriks

Frps Per Arne Olsen, Høyres Bent Høie og KrFs Laila Dåvøy inntok talerstolen i tur og orden og ba helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) om å lytte til den uroen som er framsatt av leger, sykepleiere og pasientorganisasjoner.


Ingen av partiene krevde en omgjøring av beslutningen om å slå sammen Ullevål, Aker og Rikshospitalet/Radiumhospitalet til helseforetaket Oslo universitetssykehus (OUS). Men de mener at omstillingen går for raskt, at de ansatteorganisasjonene ikke blir hørt og at det hersker frykt for følgene av åpen kritikk.


– Jeg hadde håpet at denne saken ikke skulle kommet opp. Men når helseministeren ikke har samme virkelighetsoppfatning som alle andre som har med saken å gjøre, er det ingen vei utenom. Det nytter ikke å lukke øynene og håpe at alt går bra, sa Frps helsepolitiker Olsen.


Frp, Høye og KrF ville blant annet ha en ny og helhetlig risikoanalyse for å unngå at prosessen går ut over kvalitet og pasientsikkerhet, et forslag som rødgrønne avviste. Strøm-Erichsen advarte mot forsinkelser som hun mente bare vil skape større usikkerhet.


Helseministeren erkjente at det vil bli omstillinger og usikkerhet blant de ansatte i en overgangsperiode når så store sykehus skal slås sammen. Det er tross alt snakk om 17.000 ansatte og et totalt budsjett på 17 milliarder kroner.


– Men vi må tørre å gjøre endringer for å skape et bedre tilbud og en mer rasjonell drift, sa helseministeren. (©NTB)